Family Office

Med en stor förmögenhet följer stora möjligheter – men också ansvar att ta hand om kapitalet på bästa sätt. Carnegie Family Office bistår familjer att bygga och trygga stora förmögenheter så att de når över generationsgränser och stärker framtiden. På ett sätt som skänker kapital hållbarhet och mening. Varmt välkommen till oss!

Prata med en rådgivare  


Vanliga utmaningar

  • Skapa en långsiktig förmögenhetsförvaltning som är optimerad för dig och din familj
  • Etablera ett samarbete med banken på dina villkor – på sätt och tider som passar dig 
  • Förbereda den yngre generationen att axla ansvaret för familjens förmögenhet 
  • Kartlägga och optimera din och familjens säkerhetssituation, såväl fysiskt som digitalt
  • Få tillgång till ankarinvesteringar vid börsintroduktioner

Våra lösningar

Ert handplockade placeringsråd

Vår uppgift är att trygga och bygga er förmögenheter över tid. Navet i detta arbete är ert placeringsråd som består av specialister inom såväl tillgångsallokering som aktie-, ränte- som omvärldsanalys – handplockade för att passa era förutsättningar och önskemål. Naturligtvis kan även familjens externa rådgivare ingå i placeringsrådet.

Läs mer om förmögenhetsförvaltning på Carnegie

Tydlig mötesstruktur –  på era villkor

Ni träffar ert placeringsråd (se ovan) vid ett flertal tillfällen varje år för finansiella bokslut, analys samt planering för framtiden. För att skapa struktur och tydlighet fastställer vi en möteskalender utifrån ert schema, och inför varje möte skickar vi en agenda.  

Next generation academy

Familjens yngre generation bjuder vi in till en lärorik och lustfylld seminarieserie om olika aspekter av förmögenhetsförvalning Next generation academy. På schemat står bland annat entreprenörskap, aktiekunskap och hur man bygger en stabil investeringsportfölj. Dessutom fördjupar vi oss i ägande i fastigheter, digital säkerhet och börsintroduktioner. Semiarierna avslutas med middag för nätverkande. 

Säkerhetsanalys

Som Family Office kund erbjuder vi dig och familjen en genomgång av er säkerhetssituation, såväl den fysiska som den digitala. Vår egen säkerhetsrådgivare gör en första analys och slussar vid behov vidare till utvalda samarbetspartners. 

Unika erbjudanden vid börsnoteringar

Från tid till annan kan vi erbjuda er att agera ankarinvesterare eller corner stone vid börsnoteringar. Det innebär att ni garanteras en större andel i en kommande noteringen och således inte deltar i sedvanligt tilldelningsförfarande. Detta är en unik och svåråtkomlig möjlighet som Carnegie Private Banking kan erbjuda tack vare Carnegies ledande corporate finance-verksamhet, som sedan 2010 deltagit i mer än hälften av alla svenska börsnoteringar, 

Exklusiva seminarier och events

Vi erbjuder dig också ett omfattande seminarieprogram kring investeringar, omvärldsanalys och entreprenörskap. I anslutning till dessar arrangemang finns möjlighet att nätverka med andra kunder. Har du ett specialintresse av aktier kan vi erbjuda möten med analytiker och företagsledare i mindre grupp. Nämnda arrangemang kompletteras av evenemang av mer social karaktär, ofta på sådana platser eller vid sådana tillfällen som privatpersoner normalt har svårt att få tillträde till. 


Varför Carnegie?

  • Du får ett eget placeringsråd av specialister med ett enda mål för ögonen: att bygga och trygga familjens förmögenheter.
  • Vi förbered den yngre generationen att axla ansvaret för familjens förmögenhet genom vår seminarieserie Next Generation Academy. 
  • Du får en säkerhetsrådgivare för såväl fysisk som digital säkerhet. 

Prata med en rådgivare  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.