Private Banking för entreprenörer

Som entreprenör ställs du inför en mängd utmaningar i företagandets olika skeden: Kapitalanskaffning, juridisk struktur, skattesituation, förvaltning av överlikviditet, avtalsjuridik och exit-förberedelser för att nämna några exempel. Söker du en proaktiv samarbetspartner i frågor som dessa? Som besitter ledande expertkunskaper och följer dig genom företagandets alla faser? Varmt välkommen till Carnegie Private Banking!  

 

Boka ett möte med oss  


Vanliga utmaningar - och våra lösningar

Företag i olika faser har olika behov. Här följer exempel på frågeställningar som våra entreprenörskunder brottas med – och hur vi kan hjälpa till.

 I uppstartsfas:

 • Hitta ängelinvesterare. Vi fungerar som mötesplats för affärsidéer och kapital.
 • Hitta rätt juridiska struktur. Vi hjälper till med uppstart och bolagsbildning.
 • Separera familjens och bolagets ekonomi. Vi ser till att nödvändig juridisk dokumentation upprättas.

I mognadsfas:

 • Följa de komplexa 3:12-reglerna (”entreprenörskatten”) på bästa sätt. Våra experter har lång och bred erfarenhet.
 •  Förvaltning av överlikviditet. 
 •  Kapitalanskaffning och finansiering. Vid större kapitalbehov kan Carnegies DCM-team bistå med obligationsemission. Är kapitalbehovet mindre, förmedlar vi kontakter till corporate finance-firmor i Carnegies nätverk.   
 • Se över avtalsjuridiken, exempelvis bolagsordning eller aktieägaravtal. Vi ger råd och förmedlar kontakter till revisorer och entreprenörsnära advokater.

I försäljningsfas:

 • Hur planerar man en försäljning som blir så fördelaktig som möjligt för både dig som entreprenör och för bolaget? Vad finns det för skattemässiga möjligheter? Vi fungerar som bollplank och rådgivare. 
 • Genomföra en börsnotering. Vi förmedlar kontakt till Carnegie Corporate Finance – som i fjol deltog i 14 av 17 svenska börsintroduktioner.
 • Generationsskiften.

Förmögenhetsförvaltning för entreprenörer

Vår erfarenhet är att entreprenören många gånger ser sin egen ekonomi och företags finanser som en helhet. Det är viktig kunskap vid utformningen av en relevant förmögenhetsförvaltning. Är risken i entreprenörens affärsverksamhet är hög, då är det sällan optimalt att öka risken i förvaltningen. Utgångspunkten kan istället vara att bevara kapitalet som entreprenören skapat. Vi utformar den investeringsportfölj som passar dig.

Läs mer om hur vi kommer fram till rätt lösning för dig här

 


Varför Carnegie?

 • Våra experter blir din långsiktiga samarbetspartner i frågor rörande juridik, skatt, kapitalanskaffning och bolagsöverlåtelser. Vi hjälper dig lösa problem  så du kan koncentera dig på affärsverksamheten.
 • Förvaltningen av ditt kapital utformas med hänsyn till helheten  din privata förmögenhet såväl som företagets finanser. Det ger en lösning som är skräddarsydd för dig som är entreprenör. 

Läs mer om våra vad som ingår för dig som Private Banking-kund hos Carnegie

Prata med en rådgivare  

 

 


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.