Carnegie är nummer ett inom Private Banking!


Carnegie stärker ledningen bland svenska Private Banking-aktörer

- Enligt Kantar Sifo Prosperas senaste kundundersökning

Carnegie stärker greppet om sin ledande position på den svenska Private Banking-marknaden enligt Kantar Sifo Prosperas senaste kund- och marknadsundersökning. Carnegie upprepar därmed fjolårets topplacering bland svenska Private Bankingaktörer och kunderna placerar Carnegie högst i hela åtta av tolv utvärderade kategorier.

- Jag tolkar det som att vi dels gör rätt saker, men också att kunderna faktiskt upplever det utvecklingsarbete vi hela tiden bedriver. Samtidigt känns det extra roligt med en stark kundåterkoppling när vi själva upplever att vi har det mest spännande framför oss. Vi är precis i färd med att lansera nya förvaltningsprodukter och tjänster som vi har utvecklat under en tid, som bygger på Carnegies spetskompetens inom analys och allokering. Efter årsskiftet kommer vi också att erbjuda nya digitala tjänster som ytterligare kommer stärka kundupplevelsen, säger Jonas Predikaka, chef för Private Banking på Carnegie.

Kantar Sifo Prospera genomför undersökningen för Private Banking årligen. Resultatet baseras på över 500 intervjuer fördelat på två kundkategorier; förmögna privatpersoner med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor samt företagare, som är både ägare och VD, med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor.

Läs mer om undersökningen på www.prospera.se.

Andra utmärkelser:

✔ Bästa Private Bank i Sverige (Kantar Sifo Prospera 2017)  

✔ Bästa förmögenhetsförvaltning (Euromoney 2017)

✔ Sveriges bästa Private Banking med främst förvaltningsresultat (TNS Sifo Prospera 2016)

✔ Nordens och Sveriges bästa företagsrådgivare (TNS Sifo Prospera 2015)

✔ Årets bästa analyshus (Financial Hearings 2015)


Vill du också bli kund hos oss? 


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.