Rätt investeringsportfölj för dig

Att hjälpa dig sätta samman en optimal, långsiktig investeringsportfölj – av aktier, räntepapper och andra tillgångsslag – och hålla denna uppdaterad är en av våra viktigaste uppgifter som finansiell rådgivare. Vi kallar det strategisk allokering. Nedan läser du hur processen går till. 

► Utgångspunkt
► Fyra byggstenar
► Ett exempel
► Kontinuerlig översyn 

 

 

Vill du ha hjälp att bygga en portfölj? 

Utgångspunkt – dela upp kapital i olika "tidspåsar"

Vad som är den optimala placeringsportföljen skiljer sig från person till person, och beror inte minst på när i tiden du ska använda olika delar av ditt kapital och hur din vilja att ta risk ser ut. Generellt gäller att ju längre tidshorisont du har för en påse pengar, desto högre risk kan du ta – och därmed ökar din möjlighet till god avkastning. Omvänt gäller att ju kortare tidshorisont du har för en specifik del av förmögenheten, desto lägre risk bör du ta – men då sjunker också avkastningsmöjligheterna.

Vi på Carnegie Private Banking hjälper dig att dela upp din förmögenhet i olika delar beroende på tidhorisont och identifierar din riskbenägenhet. Därefter sätter vi samman din optimala investeringsportfölj bestående av 1-4 olika byggstenar – i precis de proportioner som passar dig. Tar du för låg risk i din portfölj, når du troligvis inte så hög avkastning som du har potential att göra. Men är risken för hög, kan du bli orolig vid nedgångar på marknaden och känna dig pressad att sälja tillgångar vid ett ogynnsamt tillfälle. Vårt arbete handlar om att hitta rätt balans för dig.   


Bygg portföljen av fyra byggstenar

Din investeringsportfölj sätter vi samman av fyra olika byggstenar: 

 • Stabila placeringar 
  Detta är medel som ska användas inom 0-5 år, exempelvis som buffert eller för kortsiktiga planerade utgifter. De placeras med begränsad risk i en väldiversifierad och kostnadseffektiv portfölj av ränteprodukter och likvida, absolutavkastade hedgefonder. Genom valutasäkring får du exponering mot globala marknader, vilket sänker risken och är en lösning som i dag är ovanligt på marknaden.

 Se filmen om vad som är viktigt att tänka på kring stabila placeringar. 

 • Tillväxtplaceringar 
  Här lägger vi kapital som ska användas om 5-10 år. Medlen exponeras mot svenska, nordiska och globala aktiemarknader för att skapa god avkastning. Förvaltningen av svenska aktier baseras på Carnegie Analys prisbelönta bolagsanalys. Även valutan kan användas för att skapa avkastning. 

Se filmen om vad som är viktigt att tänka på kring tillväxtplaceringar. 

 • Onoterat
  Kapitalet i denna byggsten ska du i regel kunna avvara i 10 år eller längre. Här finns investeringar som ofta är svåråtkomliga för privatpersoner, men som blir tillgängliga för dig genom Carnegies nätverk, i exempelvis private equity. Syftet är att sprida risker och skapa möjlighet till extra god avkastning. 

Se filmen om vad som är viktigt att tänka på kring att placera i onoterat. 

 

 • Spets 
  Detta är unika investeringsmöjligheter, exempelvis i form av börsintroduktioner, som vi på Carnegie Private Banking kan erbjuda dig tack vare Carnegies förstklassiga aktieanalysavdelning och investment banking. Placeringshorisont och risknivå varierar. 

Se filmen om vad som är viktigt att tänka på kring spetsplaceringar. 


Ett exempel

Nedanstående exempel visar hur en förmögenhet kan fördela sig över de olika byggstenarna beroende på placeringstid, syfte och mål. 

 

Kontinuerlig översyn

När de finansiella marknaderna rör på sig kommer fördelningen mellan tillgångarna i din investeringsportfölj också att göra det. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum se över sin investeringsportfölj och återställa vikterna till ursprungsfördelningen.

På Carnegie Private Banking använder av oss av en process med uppdaterade antaganden kring framtida utveckling när vi hjälper dig att rebalansera din portfölj. Målet är är du alltid ska nå så bra avkastning som möjligt utifrån din givna risknivå i olika delar av ditt kapital. 

 

Vi hjälper dig gärna att konstruera din optimala, långsiktiga investeringsportfölj - och hålla den uppdaterad. 

 

Vill du ha hjälp att bygga en portfölj? 

 

 © Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.