Portföljstrategi - Intervjuserie med Johan Voss-Schrader

Innehåll:

 • Hur bygger jag upp en investeringsportfölj?
 • Vad kännetecknar en dåligt uppbyggd investeringsportfölj?
 • Varför ska jag diversifiera min investeringsportfölj?
 • Vad innebär diversifiering?
 • vad innebär rebalansering av sin investeringsportfölj?
 • Vad är viktigt att tänka på kring onoterade placeringar?
 • Vad är viktigt att tänka på kring spetsplaceringar?
 • Vad är viktigt att tänka på kring stabila placeringar?
 • Vad är viktigt att tänka på kring tillväxtplaceringar?
 • Vanliga skäl varför en investeringsportfölj inte presterar?
 • Vanliga missuppfattning om hur en bra investeringportfölj ser ut


Expert: Johan Voss-Schrader, ansvarig diskretionär portföljförvaltning på Carnegie Private Banking

Intervjuserie: Portfföljstrategi© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.