Jag är
magnat

Kommersiella fastigheter kan bygga värden för din portfölj

Våra kunder är duktiga på att göra affärer

De kan läsa konsekvensen av teknikförändringar, förstå nya beteenden och se hur skiften påverkar vårt samhälle.

Med nyfikenhet och engagemang bygger de sitt kapital. Det är i utbytet mellan våra kunders kunskap och Carnegies samlade expertis som de goda affärerna görs.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.