Din personliga integritet – vårt självklara ansvar

Att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är ett fundament i Carnegies verksamhet. Nu implementerar vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, som ytterligare stärker dina rättigheter. 

Personuppgifter är all information som kan knytas till dig som person – från personnummer till IP-adressen på datorn. Carnegie behöver sådana uppgifter för att du ska kunna använda våra produkter och tjänster. Personlig data ger oss också möjlighet att bättre förstå dina behov och därigenom erbjuda tjänster som är anpassade för just dig.

Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom EU. Förordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas med fokus på att stärka rättigheter för privatpersoner och skapa ett enhetligt regelverk inom EU. GDPR ersätter dagens personuppgiftslag (PUL). 

Det mesta är sig likt med de nya reglerna, med de innehåller vissa förtydliganden och skärpningar. Bland annat ska företag på ett mer reglerat sätt dokumentera hur man hanterar personuppgifter och tydligare informera om när uppgifter samlas in.

Carnegie har lång erfarenhet av att hantera personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt, och din personliga integritet är mycket viktig för oss.  

Vill du veta mer om hur Carnegie hanterar personuppgifter? Ta del av vår Informationsskrift (sid 3).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.