Portföljen Utländska aktier

Portföljen Utländska aktier är ett enkelt sätt att erhålla en mycket väldiversifierad exponering mot aktier över hela världen.  Portföljens målsättning är att skapa tillväxt till relativt hög risk, och den passar därför kapital som du kan avvara under en längre tidsperiod. Utländska aktier investerar i både fonder och ETF:er (börshandlade fonder).  Unikt för portföljen är det stora globala fondutbud som utvärderas.


Fondfakta

Startdatum 2008-12-08
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,99 + avgift i underliggande fonder 
Insättnings-/Uttagsavgift Ingen
Minsta första insättning SEK 10 000 
Förvaltare Johan Holtsjö
Basvaluta SEK

Kurser per 2020-08-05

NAV (IA0) 115,28
NAV (IA1) 127,03
NAV (IA2) 127,88
NAV (IA3) 126,12
NAV (IA4) 121,28
NAV (IA5) 119,63
NAV (ID1) 112,12
NAV (ID2) 139,23
NAV (ID3) 111,32
NAV (ID4) 103,41
NAV (RA1) 119,81
NAV (RA2) 212,98
NAV (RA3) 125,90
NAV (RA4) 114,83
NAV (RA5) 122,67
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.