Portföljerna Räntebärande investeringar & HögränteplaceringarFondfakta Räntebärande investeringar

Startdatum 2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 0,99 + avgift i underliggande fonder 
Minsta första insättning SEK 10 000 
Förvaltare Joakim Karlsson
Basvaluta SEK

Kurser per 2020-08-10

Räntebärande investeringar NAV (IA0) 103,25
Räntebärande investeringar NAV (IA1) 103,02
Räntebärande investeringar NAV (IA2) 102,57
Räntebärande investeringar NAV (IA3) 101,83
Räntebärande investeringar NAV (IA4) 101,28
Räntebärande investeringar NAV (IA5) 100,66
Räntebärande investeringar NAV (ID0) 100,31
Räntebärande investeringar NAV (ID1) 98,23
Räntebärande investeringar NAV (ID2) 100,23
Räntebärande investeringar NAV (ID3) 97,28
Räntebärande investeringar NAV (RA1) 102,61
Räntebärande investeringar NAV (RA2) 102,35
Räntebärande investeringar NAV (RA3) 101,68
Högränteplaceringar NAV (IA0) 97,00
Högränteplaceringar NAV (IA1) 98,03
Högränteplaceringar NAV (IA2) 96,82
Högränteplaceringar NAV (IA3) 96,81
Högränteplaceringar NAV (IA4) 103,63
Högränteplaceringar NAV (IA5) 107,01
Högränteplaceringar NAV (ID1) 96,93
Högränteplaceringar NAV (RA2) 99,60
Högränteplaceringar NAV (RA3) 101,43
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.