Portföljen Räntebärande investeringar

Portföljen skapar stabil avkastning till begränsad risk, och passar därför kapital som ska placeras med begränsad investeringshorisont och vara relativt lättillgängligt. Till skillnad från de flesta svenska räntefonder investerar Räntebärande investeringar på de globala räntemarknaderna – vilket är viktigt för portföljens möjligheter att såväl finna bra avkastning som sprida risker.  

Fondfakta 

Startdatum 2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 0,99 + avgift i underliggande fonder 
Minsta första insättning SEK 10 000 
Förvaltare Joakim Karlsson
Basvaluta SEK

Kurser per 2019-12-12

NAV (IA0) 102,77
NAV (IA1) 102,67
NAV (IA2) 102,33
NAV (IA3) 101,76
NAV (IA4) 101,35
NAV (IA5) 100,86
NAV (ID0) 101,35
NAV (ID1) 99,40
NAV (ID2) 101,50
NAV (ID3) 98,71
NAV (RA1) 102,27
NAV (RA2) 102,13
NAV (RA3) 101,63
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.