Portföljen Alternativa investeringar

Portföljen Alternativa investeringar strävar efter att generera avkastning oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Portföljen arbetar för att åstadkomma en utjämnande effekt, och utgör därmed ett bra komplement för att minska risken i en väl sammanvägd investeringsförvaltning av aktier och räntor. Ett viktigt inslag i portföljen är globala hedgefonder.

Fondfakta

Startdatum 2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,49 + avgift i underliggande fonder 
Minsta första insättning SEK 10 000 
Förvaltare Johan voss-Schrader
Basvaluta SEK

Kurser per 2017-11-30


IA0 100,03 
IA1 100,03 
IA2 100,84 
IA3  100,02 
IA4  100,02 
ID1  97,15 
ID2  97,81 
ID3  97,77 
RA3  100,78 
RA4  100,77 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.