Portföljen Alternativa investeringar

Portföljen Alternativa investeringar strävar efter att generera avkastning oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Portföljen arbetar för att åstadkomma en utjämnande effekt, och utgör därmed ett bra komplement för att minska risken i en väl sammanvägd investeringsförvaltning av aktier och räntor. Ett viktigt inslag i portföljen är globala hedgefonder.


Fondfakta

Startdatum 2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,49 + avgift i underliggande fonder 
Minsta första insättning SEK 10 000 
Förvaltare Niklas Lindeke, Jens Öhlund
Basvaluta SEK

Kurser per 2020-06-30


IA0 98,83
IA1 98,23
IA2 98,72
IA3  97,47
IA4  97,03
IA5 96,58
ID1  89,92
ID2  90,29
ID3  89,82
RA1 98,27
RA2 97,86
RA3  98,16

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.