Portföljen Alternativa investeringar

Portföljen Alternativa investeringar strävar efter att generera avkastning oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Portföljen arbetar för att åstadkomma en utjämnande effekt, och utgör därmed ett bra komplement för att minska risken i en väl sammanvägd investeringsförvaltning av aktier och räntor. Ett viktigt inslag i portföljen är globala hedgefonder.


Fondfakta

Startdatum 2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,49 + avgift i underliggande fonder 
Minsta första insättning SEK 10 000 
Förvaltare Johan voss-Schrader
Basvaluta SEK

Kurser per 2019-10-31


IA0 96,08
IA1 95,75 
IA2 96,37
IA3  95,34
IA4  95,10
IA5 94,84
ID1  90,16
ID2  90,64
ID3  90,36
RA1 95,81
RA2 95,55
RA3  96,04

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.