Portföljen Alternativa investeringar

Portföljen Alternativa investeringar strävar efter att generera avkastning oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Portföljen arbetar för att åstadkomma en utjämnande effekt, och utgör därmed ett bra komplement för att minska risken i en väl sammanvägd investeringsförvaltning av aktier och räntor. Ett viktigt inslag i portföljen är globala hedgefonder.


Fondfakta

Startdatum 2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,49 + avgift i underliggande fonder 
Minsta första insättning SEK 10 000 
Förvaltare Johan voss-Schrader
Basvaluta SEK

Kurser per 2019-12-31


IA0 96,63
IA1 96,23 
IA2 96,82
IA3  95,74
IA4  95,45
IA5 95,15
ID1  88,10
ID2  88,55
ID3  88,22
RA1 96,29
RA2 95,99
RA3  96,44

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.