Fonder och portföljer

Carnegies förvaltning erbjuder portföljer anpassade för att kombineras och spegla dina förvaltningsmål. Flera olika alternativ står till buds som alla passar en kapitalförvaltning där fokus ligger på målet bortom avkastningen. 

Vi har både spetsiga och väldiversifierade portföljer som innehåller allt från global ränteförvaltning till aktiv nordisk aktieförvaltning. Vår moderna portföljförvaltning inkluderar bland annat ETF:er (börshandlade fonder), aktiva och passiva fonder och valutasäkringsmetoder.

Utvalda portföljer:

 • Svenska aktier

  Portföljen består av 20-30 innehav. Basen utgörs av det som vi uppfattar som kvalitetsbolag med stabil vinstutveckling, högavkastning och sund balansräkning.

  Läs mer om Svenska aktier här
 • Utländska aktier

  Carnegie Utländska Aktier är en portfölj som ger er tillgång tillvärldens alla länder och branscher.

  Läs mer om Utländska aktier här
 • Alternativa investeringar

  Carnegie Alternativa Investeringar placerar i fonder och finansiella instrument med mål om att ta risk utanför de traditionella tillgångsslagen.

  Läs mer om Alternativa investeringar här
 • Räntebärande investeringar & Högränteplaceringar

  Till skillnad från de flesta räntefonder för svenska investerare placerar Carnegie Räntebärande Investeringar på de globala räntemarknaderna. Det är en viktig förutsättning för portföljens möjligheter att generera avkastning till låg risk.

  Läs mer om Räntebärande investeringar & Högränteplaceringar
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.