Unika investerings-möjligheter

Tidigare investeringscase: Immuno-onkologi +11,01%

EXEMPEL. Under 2017 erbjöd vi våra kunder en temainvestering inom Immuno-onkologi: det heta inom cancerbehandling.

Initial kurs: 28,93

Exit kurs: 33,03

Resultat: +11,01%

Argument som användes för caset:

  • Boom i kliniska studier – flera genombrott väntas 2017 & 2018
  • Enorm marknadspotential – 50mdr dollar 2025
  • Pressat under 18 månader – historiskt attraktiv värdering 

Bakgrund till caset:

Sett över en livstid visar WHO-statistik att var femte person i världen drabbas av cancer före 75 års ålder, varav ungefär hälften dör. Ett nytt spännande område inom cancerbehandling är immuno-onkologi (I-O), eller immunterapi, där det de senaste åren kommit läkemedel som använder kroppens eget immunförsvar för att slåss mot cancercellerna. Dessa preparat verkar också fungera bättre än andra behandlingsformer vid långt gången cancer som upptäcks sent eller då annan behandling inte lyckats. Till skillnad från traditionella metoder är dessa behandlingar ofta enklare och har betydligt färre svåra biverkningar. Allra viktigast är att patienterna mår bättre och lever längre. Detta område har vid stora internationella konferenser beskrivits som ”början till slutet för cancer”.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.