Unika investerings-möjligheter

Tidigare investeringscase: Amerikanska oljebolag 8,29%

EXEMPEL. Under 2017 erbjöd vi våra kunder en temainvestering mot amerikanska oljebolag. 

Initial kurs: 357,00

Exit kurs: 400,00

Resultat: +8,29%

Argument som användes för caset:

  • Oljepriset har stigit under hösten, men oljebolagen har inte följt med i samma utsträckning, trots god historisk korrelation (se graf). 
  • Efterfrågan på oljan är fortsatt stark då global tillväxt förbättras och OPEC har lyckats hålla utbudet nere och förväntas fortsätta göra det åtminstone till våren 2018. Kraftigt fallande oljelager i USA det senaste halvåret och låg oljeproduktion i USA ger också stöd till oljepriset. 
  • Geopolitiken gynnar oljepriset. Turbulent i Venezuela som producerar 2 miljoner fat/olja om dagen och i Saudiarabien pågår en maktkamp. Dessutom oroligt i Kurdistan. 
  • Vinstmomentum inom sektorn är positivt med upprevideringar. Exxons rapport var stark medan Chevrons var svagare p.g.a. engångseffekter – dessa två bolag utgör 40% av ETF:en. 
  • Oljesektorn är den största undervikten bland institutionella investerare i USA. Här finns en flödespotential om oljepriset klättrar vidare. 
  • Teknisk analys är positiv till sektorn och ser en bra vinst/förlustkvot. Oljepriset har brutit igenom den viktiga nivån 60 dollar/fat och teknisk analys indikerar en oljeprisuppgång mot 70 dollar/fat. 
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.