Unika investerings-möjligheter

Tidigare investeringscase: Amerikanska banker +14,24%

EXEMPEL. Under 2017 erbjöd vi våra kunder en temainvestering om amerikanska banker

Initial kurs: 35,00

Exit kurs: 39,30

Resultat: +14,24%

Argument som användes för caset:

  • Stigande räntor gynnar bankernas lönsamhet. Efter Feds räntemöte igår steg marknadens förväntning på ytterligare en höjning i år från 50% till 65%. Fed signalerar också ytterligare 3 höjningar under 2018. Obligationsräntorna, främst de kortare, stiger nu. 
  • Bankerna har attraktiv värdering. P/E-talet ligger mitt i det intervall som gällt de senaste 5 åren, men sektorn är betydligt lägre värderad än marknaden som helhet. 
  • Även den tekniska bilden är intressant för såväl bankerna som räntemarknaden (stigande räntor).
  • Nya redovisningsregler, från FASB, gynnar bankerna då de kommer leda till ökade volymer för räntehandel och frigöra balansräkningarna. 
  • Om Trump levererar en skattereforer är banker en av vinnarsektorerna, kanske den främsta vinnaren. 
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.