Att skydda sin portfölj

Så skyddar du din aktieexponering mot en nedgång

Det finns flera sätt att skydda din aktieexponering mot en nedgång, alltifrån enkla till mer komplexa strategier.

Vid oro för en börsnedgång kan aktieandelen i portföljen alltid minskas, men då missar man en eventuell uppgång och kan riskera skatteeffekter. Alternativa hedge-strategier kan handla om terminer och optioner, inverterade ETF:er eller skräddarsydda hedgeprodukter. Kontakta din rådgivare om vad som passar dig bäst.

Vad innebär en "Bear Market"? [Video]

Terminer och optioner

ETF:er

Skräddarsydd hedge

Investeringsförslag för din portfölj

 


 

Vad innebär en "Bear Market?

Här beskriver Johhny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, vad en Bear Market innebär. 

 


 

Terminer och portföljer

Terminer och optioner är vanligt förekommande och kostnadseffektiva instrument

tillgängliga på de flesta större aktieindex, såsom OMXS30. Dock är de inte lika vanliga på enskilda aktier. För att handla med dessa instrument krävs vissa avtal, bland annat med Stockholmsbörsen, som du sätter upp tillsammans med din rådgivare.  Avtalen ger möjlighet att använda belåning.

  • OMX-terminer följer OMXS30 väl, men naturligtvis blir det skillnader om din aktieportfölj skiljer sig från index, vilket är vanligt. Olika strategier kan dock minska skillnaden.
  • Optioner ger till skillnad från terminer innehavaren möjlighet, ej skyldighet, att genomföra transaktionen på slutdagen och ibland även under löptiden.  Vid oro för börsnedgång köps en säljoption som ger rätt att sälja index på en given nivå i framtiden. Har börsen gått ned utnyttjas optionen. Man kan även sälja av aktier och ersätta dessa med köpoptioner. Dock måste man träffa rätt med timingen för det blir dyrt med ett konstant skydd för portföljen.

Vill du ha förslag på en portfölj för dig?


ETF:er

Ett annat sätt att skydda sig vid nedgång är att köpa inverterade ETF:er, som stiger i värde när det under liggande indexet faller och vice versa. Dessa ETF:er kräver betydligt mindre pappersarbete än att sätta upp en terminshandel, men har å andra sidan högre transaktionskostnader avseende courtage och fondavgift. ETF:erna kan dessutom ha en inbyggd hävstång på 1–3 gånger, så att en nedgång på 10 procent ger 30 procent i avkastning. ETF:er har dock daglig rebalansering, vilket gör dem till en mindre precis hedge. Även här är timingen central för ett bra utfall. 


Skräddarsydd hedge

Slutligen finns en uppsjö av mer sofistikerade och skräddarsydda

hedgeprodukter. Dessa erbjuder ett betydligt bredare spann av olika risk och avkastningsprofiler samt löptider. Man kan t.ex. köpa ett flerårigt certifikat på OMX som erbjuder både visst kapitalskydd om börsen går ned och viss hävstång om börsen stiger. 


  • Provportfölj

    Få ett kostnadsfritt portföljförslag med aktier och investeringar vi tror på just nu.

    Beställ här
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.