Så bygger du upp en investeringsportfölj

Innehåll i guiden:


 

Utgångspunkt – dela upp kapital i olika "tidspåsar"

Vad som är den optimala placeringsportföljen skiljer sig från person till person, och beror inte minst på när i tiden du ska använda olika delar av ditt kapital och hur din vilja att ta risk ser ut. Generellt gäller att ju längre tidshorisont du har för en påse pengar, desto högre risk kan du ta – och därmed ökar din möjlighet till god avkastning. Omvänt gäller att ju kortare tidshorisont du har för en specifik del av förmögenheten, desto lägre risk bör du ta – men då sjunker också avkastningsmöjligheterna.

Vi på Carnegie Private Banking hjälper dig att dela upp din förmögenhet i olika delar beroende på tidhorisont och identifierar din riskbenägenhet. Därefter sätter vi samman din optimala investeringsportfölj bestående av 1-4 olika byggstenar – i precis de proportioner som passar dig. Tar du för låg risk i din portfölj, når du troligvis inte så hög avkastning som du har potential att göra. Men är risken för hög, kan du bli orolig vid nedgångar på marknaden och känna dig pressad att sälja tillgångar vid ett ogynnsamt tillfälle. Vårt arbete handlar om att hitta rätt balans för dig.   

Vill du ha förslag på en skräddarsydd portfölj för dig?


 

Bygg portföljen av fyra byggstenar

Din investeringsportfölj sätter vi samman av fyra olika byggstenar: 

 • Stabila placeringar 
  Detta är medel som ska användas inom 0-5 år, exempelvis som buffert eller för kortsiktiga planerade utgifter. De placeras med begränsad risk i en väldiversifierad och kostnadseffektiv portfölj av ränteprodukter och likvida, absolutavkastade hedgefonder. Genom valutasäkring får du exponering mot globala marknader, vilket sänker risken och är en lösning som i dag är ovanligt på marknaden.
 • Tillväxtplaceringar 
  Här lägger vi kapital som ska användas om 5-10 år. Medlen exponeras mot svenska, nordiska och globala aktiemarknader för att skapa god avkastning. Förvaltningen av svenska aktier baseras på Carnegie Analys prisbelönta bolagsanalys. Även valutan kan användas för att skapa avkastning.
 • Onoterat 
  Kapitalet i denna byggsten ska du i regel kunna avvara i 10 år eller längre. Här finns investeringar som ofta är svåråtkomliga för privatpersoner, men som blir tillgängliga för dig genom Carnegies nätverk, i exempelvis private equity. Syftet är att sprida risker och skapa möjlighet till extra god avkastning.
 • Spets 
  Detta är unika investeringsmöjligheter, exempelvis i form av börsintroduktioner, som vi på Carnegie Private Banking kan erbjuda dig tack vare Carnegies förstklassiga aktieanalysavdelning och investment banking. Placeringshorisont och risknivå varierar.

Förslag på investeringar för varje byggsten


 

Ett portföljexempel

Nedanstående exempel visar hur en förmögenhet kan fördela sig över de olika byggstenarna beroende på placeringstid, syfte och mål. 

Vill du ha ett exempel för din portfölj?


 

Kontinuerlig översyn

När de finansiella marknaderna rör på sig kommer fördelningen mellan tillgångarna i din investeringsportfölj också att göra det. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum se över sin investeringsportfölj och återställa vikterna till ursprungsfördelningen.

På Carnegie Private Banking använder vi oss av en process med uppdaterade antaganden kring framtida utveckling när vi hjälper dig att rebalansera din portfölj. Målet är du alltid ska nå så bra avkastning som möjligt utifrån din givna risknivå i olika delar av ditt kapital. 

Dags att se över din investeringsportfölj?


 

Videoguide:

Nedan hittar du en spellistan där Johan Voss-Schrader, ansvarig diskretionär förvaltning på Carnegie Private Banking går igenom:

 • Hur bygger man upp en investeringsportfölj?
 • Vad innebär diversifiering?
 • Varför ska jag diversifiera min portfölj?
 • Vad kännetecknar en dåligt uppbyggd portfölj?
 • Vad är viktigt att tänka på kring onoterade placeringar?
 • Vad är viktigt att tänka på kring spetsplaceringar?
 • Vad är viktigt att tänka på kring stabila placeringar?
 • Vad är viktigt att tänka på kring tillväxtplaceringar?
 • Vanliga missupfattning om hur en bra investeringportfölj ser ut?
 • Vanliga skäl varför en investeringsportfölj inte presterar?

 


 

Erbjudande: Investeringsförslag för din portfölj

- En chans för dig att prova oss innan du blir kund

Få ett kostnadsfritt förslag på en portfölj med våra bästa investeringsidéer, för just dig och rådande marknad, som du kan jämföra med din nuvarande lösning. 

✔ Få tillgång till våra bästa investeringsidéer för din portfölj

✔ Kostnadsfritt

✔ Inget krav på att bli kund

Ja tack, jag vill ha ett kostnadsfritt portföljförslag

Belopp för investeringsförslag (Min 5 Mkr)
Uppskatta din risknivå
Namn
Telefonnummer
Övrigt (frivilligt)
 
 

Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.