Transparent och proaktiv rådgivning

Aktiemäkleri på Carngeie Private Banking

intervju med pensionsrådgivare Erica Calles

flytttill ett land för att du är genuint ser det nya landet som ditt nya hemland och inte p.g.a. skatteskäl

Hur hjälper du dina kunder? 

- Som pensionsrådgivare inom Private Banking arbetar jag nära t ex rådgivare och skattejurister med kunden i centrum. Som förmedlare är jag inte bunden av ett visst försäkringsbolags produkter utan kan arbeta med de för varje kund mest optimala pensions- och försäkringslösningarna. Jag hjälper bland annat till och ger second opinions på kundens befintliga svenska eller utländska pensions- och försäkringsinnehav och ser över detaljer som sparande, efterlevandeskydd, skydd vid sjukskrivning och behov av eventuell sjukvårdsförsäkring. Önskar kunden flytta eller slå ihop pensioner hjälper jag till att undersöka de möjligheterna. Jag räknar även på hur kunden bör optimera sina pensionsuttag eller hjälper till med strategier och landsspecifika produkter inför t ex utlandsflytt i samband med pensionering för att nämna några exempel. 

Tillsammans med kundens rådgivare kan jag ge ett helhetsperspektiv och sträva efter att hålla samma placeringsstrategi för kundens pensions- och försäkringskapital som för kundens övriga förmögenhet.

Vilket perspektiv tycker du att Carnegie Private Banking kan tillföra?

- Inom Carnegie finns en mycket stor kunskap inom många olika områden samlade under ett och samma tak. Vi är en stor bank sett till utbud och erbjudande, men samtidigt en så pass liten bank att vi kan vara snabbfotade, proaktiva och flexibla. Vår styrka är enligt mig vårt teamwork, samarbetet mellan olika specialister och avdelningar samt närheten till investmentbanken, alltid med kunden i fokus. 

Är du intresserad av pensionsrådgivning på Carnegie Private Banking kontakta oss här. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.