Transparent och proaktiv rådgivning

#Vi ser den stora bilden - inte bara enstaka detaljer"

intervju med skatterådgivare Björn Ohlsson

flytttill ett land för att du är genuint ser det nya landet som ditt nya hemland och inte p.g.a. skatteskäl

Hur hjälper du dina kunder? 

– Jag hjälper kunder att planera inför ekonomiska transaktioner så att de betalar rätt skatt på rätt sätt. Unikt för Carnegie är att vi har ett helhetsperspektiv på kundens ekonomiska situation och därför kan ta rådgivningen ett steg längre. Det innebär att vi förutom själva förvaltningsstrategin inkluderar familjejuridik, planering av pensioner med mera i vår rådgivning. 

– Efter en transaktion är lämplig skattemiljö en central fråga som vi förstås också hjälper till med. Ska förvaltningen bedrivas i en kapitalförsäkring, ISK eller pensionslösning? I ett svenskt aktiebolag eller av en utländsk juridisk person? Valet av skattemiljö styrs av ett stort antal kriterier såsom privat kapitalbehov, val av investeringsinstrument, planering av generationsskifte, planer på utlandsflytt och riskprofil/placeringshorisont i kapitalförvaltningen. 

Vilket perspektiv tycker du att Carnegie Private Banking kan tillföra?

– Carnegie tillhandahåller lösningar som tar hänsyn till kundens hela ekonomiska situation. Vi börjar med nuläget och slutar med framtiden. Vi ser till den stora bilden – inte bara till enstaka detaljer. 

Är du intresserad av skatterådgivning på Carnegie Private Banking kontakta oss här. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.