Transparent och proaktiv rådgivning

Aktiemäkleri på Carngeie Private Banking

intervju med aktiemäklare Alexander Franzén

flytttill ett land för att du är genuint ser det nya landet som ditt nya hemland och inte p.g.a. skatteskäl

Hur hjälper du dina kunder?

- Jag tillhandahåller en relevant aktieallokering, som för genomsnittskunden endast är en byggsten av flera sett till den totala förmögenhetsförvaltningen. Jag agerar också bollplank vid investeringsdiskussioner och hjälper till och underlättar kundens handel, som ibland bygger på att köpa/sälja större blockposter, som kan vara svårt att omsätta med vanlig likviditet på börsen.

 

Vilket perspektiv tycker du att Carnegie Private Banking kan tillföra?

- Jag anser oss tillräckligt breda och stora för att hantera komplexa ekonomier och samtidigt vara duktiga inom våra respektive kärnområden. Carnegie är en snabbfotad organisation med närhet mellan affärsområdena där det finns många synergier att hämta. Exempelvis finns det som kund stora möjligheter att ta del av investeringserbjudanden, däribland börsnoteringar från Corporate Finance.

Är du intresserad av aktiemäklariet på Carnegie Private Banking kontakta oss här. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.