Vad innebär Bull Market?

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.