Vad är teknisk börsanalys?

Teknisk analys vs markoanalys

Den största skillnaden mellan makroanalys och teknisk analys är att inom den tekniska analysen använder olika typer av underlag; intramarketdata och extramarketdata.

I den tekniska analysen används s.k. intramarketdata för att analysera en prisrörsels, dvs om OMX-index ska analyseras används data över OMX. Ska prisutvecklingen för olja analyseras används prisdata över oljan.

I den fundamentala- och makroekonomiska analyserna används extramarketdata för analysera en finansiell tillgång. För att prognostisera utvecklingen för exempelvis OMX-index används exogen data för att förutspå utvecklingen för ex räntor, BNP, arbetslöshet osv. Extramarketdata är alltså extern data som används för att prognostisera.

Se även:

 


Läs mer om teknisk analys

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.