Next Generation Academy formulär

Tack för ditt deltagande i Next Generation Academy hösten 2017!

Vi vill gärna veta vad du tyckte om kursen och dess innehåll.
Du hjälper oss genom att svara på frågorna nedan där 1=sämst och 5=bäst.
Undersökningen är anonym.

Med vänlig hälsning
Private Banking


Hur skulle du betygsätta kursen i helhet?
Hur skulle du betygsätta val av talare?
Var på skalan tyckte du att svårighetsnivån låg?
Hur skulle du betygsätta lokalen?
Vad tyckte du om tiderna för tillfällena?
Vad tyckte du om maten som serveras under kursen?
Vilket/vilka avsnitt var bäst?
Var det något som du saknade under kursen?
Var det något område du gärna hade vela höra mer om?
Har du något tips på talare som du gärna hade lyssnat till?
Övrigt
 
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.