Tack för din anmälan!

Inloggningsuppgifter skickas till din e-post.

Erbjudande: Beställ en provportfölj med våra senaste investeringsidéer.

Ta del av de aktier och investeringar vi tror på just nu genom att beställa ett förslag på en sammansatt investeringsportfölj. Portföljförslaget och hur vi byggt upp portföljen presenteras vid ett personligt möte eller via telefon.

  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här