Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du anmäler dig till ett evenemang hos oss behöver vi de personuppgifter som du anger i anmälningsformuläret för att kunna administrera ditt deltagande i vårt evenemang och för att eventuellt kunna ta kontakt med dig inför eller efter ett evenemang. Vår behandling av dina personuppgifter för detta syfte är nödvändig för att kunna fullgöra  ditt deltagande i evenemanget och baseras på vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig marknadsföring om våra tjänster och kommande evenemang. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part och vi kommer bara att behandla dina personuppgifter enligt de syften som beskrivs här. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och i vår Group Privacy Policy som finns att läsa på vår hemsida kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Carnegie Investment Bank AB.

Vi behåller dina personuppgifter i 3 år och därefter kommer de att raderas. Du kan närsomhelst meddela oss att du inte längre önskar att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring och vi kommer då att radera dina uppgifter och inte längre skicka marknadsföring till dig. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, radering av personuppgifter, begränsning av behandling, dataportabilitet eller rättelse genom att kontakta oss. Det går även bra att kontakta vårt dataskyddsombud för ytterligare information om vår personuppgiftsbehandling på dpo@carnegie.se 
Om du vill lämna ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter har du också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.