Per Granath, Företagsbyggare och entreprenör

"Medarbetarna är mycket professionella, servicen är kundanpassad på ett personligt och trevligt sätt"

Entreprenören Per Granath tog omsorgsföretaget Humana från ett lokalt företag i Örebro till en nordisk koncern med omsättning på 6 miljarder SEK. Sin privata ekonomi sköter han i nära dialog med Carnegies Private Banking.

– Jag värdesätter seriositet och professionalism. Carnegie är den ledande privatbanken på marknaden. Medarbetarna är mycket professionella, servicen är kundanpassad på ett personligt och trevligt sätt. Dessutom gör Carnegies ställning på marknaden att man som kund erbjuds att investera i de mest attraktiva bolagen, inte minst de som är på väg till börsen. Det var inget svårt val. Per Granath är företagsbyggare och entreprenör. Han har varit vd för börsnoterade koncernen Intellecta och har ägnat de senaste tio åren åt att bygga upp omsorgsföretaget Humana från en lokal verksamhet i Örebro till ett stort företag med en omsättning på 6 miljarder SEK och15 000 anställda i Sverige, Norge och Finland. 2016 tog han och hans ägarpartners företaget till Stockholmsbörsen. Det var Carnegie som ledde introduktionen. Per Granath har valt att vända sig till Carnegie även för rådgivning kring sin privata ekonomi. Han har varit kund hos Carnegie Private Banking i två år. Inledningsvis, när han fortfarande var VD i Humana och inte hann ägna tid åt sin privatekonomi, var han en förhållandevis lågaktiv kund. För ett drygt år sedan klev han av VD-posten och tog plats i bolagets styrelse. Även om han arbetar lika mycket, både med Humana och andra bolag han investerat i, har han idag större möjlighet att styra sin almanacka. – Nu deltar jag i flera Carnegieevenemang i månaden och har även en tät kommunikation via telefon med mina rådgivare. Han beskriver det som avgörande att veta att bankens investeringserbjudanden håller en genomgående hög kvalitet. Carnegies position i marknaden gör att bolaget kan vara selektivt vid valet av företagsmandat och bara arbeta med de mest attraktiva företagen vid börsintroduktioner och andra transaktioner. – Som företagsbyggare och entreprenör är det också viktigt att känna att mina rådgivare förstår mina behov och önskemål. Det gör Carnegie. Dessutom erbjuder banken ofta tillfälle att träffa andra entreprenörer, vilket jag sätter stort värde på.

 

 

BLI KUND  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.