Ove Långström – investerare i ägarledda entreprenörsbolag och start-ups

"Jag uppskattar kontinuiteten i kontakterna och kompetensbredden i Carnegie, samt den höga servicegraden i praktiska frågor"

Ove Långström är kund hos rådgivaren Claes Lagerstedt i Göteborg se­dan många år. De talas vid flera gånger i månaden och träffas regelbundet för att diskutera placeringar.

”Jag uppskattar konti­nuiteten i kontakterna och kompetensbredden i Carne­gie, samt den höga servicegraden i praktiska frågor”, säger Ove Långström.

Bor: På Munsö (i Ekerö kommun,vid Mälaren utanför Stockholm).

Familj: Hustru och två vuxna söner.

Bakgrund: Lång erfarenhet av försälj­ning och entreprenörskap. Medgrundare och tidiga­re vd för Coromatic Datasäkerhet (i dag Coromatic AB - levererar totalfunktion för datahallar med bland an­nat säkerhetslösningar för kraftförsörjning, kyla och datakommunikation. Coro­matic ägs i dag till största delen av EQT). Driver nu det egna investmentbolaget Longstream Investment med innehav i gröna startup-bolag. Även vice ordförande i Investment AB Chiffonjén, med inves­teringar i entreprenörsled­da företag, och styrelseledamot i ett flertal bolag. 

 

BLI KUND  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.