Utvalda aktier och investeringar inför börshösten 2022

Kostnadsfritt portföljförslag till dig som ännu inte kund hos Sveriges bästa Private Banking-aktör 2016-2021 (Kantar Prospera)

Innehåll i portföljförslaget:

• Utvalda svenska och utländska aktier
• Aktuella alternativa investeringar just nu
• Räntebärande investeringar
• Förslag på portföljstrategi för dig
• Indikativt kostnadsförslag

Carnegie Private Bankings provportfölj är ett förslag på en portfölj anpassad för dig och dina preferenser. Vi presenterar vårt portföljförslag vid ett personligt möte eller via telefon. Minsta storlek på portföljen är 5 miljoner kronor.

  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här