Beställ din provportfölj

Utvalda aktier och investeringar från Carnegie Private Banking

Beställ en provportfölj med investeringsidéer anpassade för dig. Portföljförslaget och hur vi byggt upp portföljen presenteras vid ett personligt möte eller via telefon.

Innehåll i portföljen:

  • Utvalda svenska och utländska aktier
  • Räntebärande investeringar
  • Alternativa investeringar
  • Förslag på portföljstrategi
  • Indikativt kostnadsförslag
  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här