Investeringsförslag för hela portföljen

Utvalda aktier och investeringar från Carnegie Private Banking, Sveriges bästa Private Banking-aktör 2016-2021 (Kantar Prospera)

Innehåll i portföljförslaget:
• Utvalda svenska och utländska aktier
• Räntebärande investeringar
• Alternativa investeringar
• Förslag på portföljstrategi
• Indikativt kostnadsförslag

Få nya investeringsidéer med vår provportfölj som består av utvalda aktier och investeringar. Vi presenterar vårt portföljförslag vid ett personligt möte eller via telefon. Minsta storlek på portföljen är 5 miljoner kronor.

  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här