Beställ din provportfölj

Utvalda aktier och investeringar av Carnegie Private Banking

Beställ din provportfölj med aktuella investeringsidéer för dig

Ökad oro för stigande räntor och inflation, sektorrotation samt höga värderingar gör att många kontaktar oss för att se över sin investeringsportfölj. Portföljförslaget och hur vi byggt upp portföljen presenteras vid ett personligt möte eller via telefon.

Innehåll i portföljen:

  • Utvalda svenska och utländska aktier
  • Räntebärande investeringar
  • Alternativa investeringar
  • Förslag på portföljstrategi
  • Indikativt kostnadsförslag
  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här