Beställ din provportfölj

Aktier och investeringar utvalda av Carnegie Private Banking

Beställ din provportfölj med aktuella investeringsidéer för 2021

Nu är det många som kontaktar oss för att se över sin investeringsportfölj. Portföljen du får är helt anpassad efter dina behov. Portföljförslaget och hur vi byggt upp portföljen presenteras vid ett personligt möte eller via telefon

Innehåll i portföljen:

  • Utvalda svenska och utländska aktier
  • Räntebärande investeringar
  • Alternativa investeringar
  • Förslag på portföljstrategi
  • Indikativt kostnadsförslag
  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här