Marknadssyn från Carnegie Private Banking

Investeringsmiljön blir mer utmanande, med allt osäkrare tillväxtutsikter och centralbanker som absorberar likviditet. Carnegie Private Banking underviktar nu aktier.

Nedanstående är en sammanfattning av Carnegie Private Bankings marknadssyn från vår senaste strategirapport, maj 2022. Du som redan är kund hittar hela rapporten i Carnegie Online.

MAKROEKONOMISKT KLIMAT
Oväntat hög inflation och bestående leveransstörningar dämpar tillväxtförväntningarna. Ännu är arbetsmarknaderna mycket starka och industrin optimistisk, men sämre köpkraft gör hushållen försiktiga.
Vi sänker betyget från 4 till 2 på en femgradig skala.

VINSTUTVECKLING
Första kvartalets rapporter visade bra vinster men blandade utsikter. Vinstprognoserna har planat ut, och ligger runt 10 procent globalt. Försäljningstillväxten dämpas och vi ser lönsamhetsrisker från flera håll.
Vi behåller betyget 3.

VÄRDERING
Stigande räntor har pressat ned P/E-talen till mer normala nivåer, och aktieriskpremien är alltjämt attraktiv. Det har skett en sund omvärdering av bubbelvärderade bolag och dyra tech-aktier.
Vi lyfter betyget från 2 till 3.

TEKNISK ANALYS
Investerarsentimentet är nära bottennivåer. De stora aktiemarknaderna befinner sig i nedåttrend, med en färsk teknisk säljsignal i USA.
Vi sänker betyget från 3 till 2.

RÄNTOR OCH LIKVIDITET
Både korta och långa obligationsräntor stiger då centralbankerna agerat sent på inflationen. Räntehöjningar väntar på många håll. Börsen får motvind när centralbankerna (främst Fed) i höst avvecklar sina likviditetsstöd.
Vi sänker betyget från 3 till 2.

RISKER
Kinas fortsätter med covid-nedstängningar. Ukrainakriget kan bli långdraget och Putin desperat – Europa diskuterar olje- och gasembargon. Hög inflation och räntehöjningar ökar risken för lågkonjunktur och finansiella krishändelser.
Riskerna består. Vi behåller betyget 2.

Utvalda aktier och investeringar

Beställ din provportfölj