Inflationsskydd genom alternativa investeringar

Carnegie Private Banking underviktar aktier och ökar i alternativa investeringar, där vi tar exponering mot realtillgångar, energi- och råvarumarknader.

Ta del av Carnegie Private Bankings portföljrekommendationer för alternativa investeringar från vår senaste strategirapport, maj 2022.

Ladda ned portföljrekommendationer för alternativa investeringar