Aktiecase

MTG - stor potential i fortsatt renodling

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

På bara några år har e-sport gått från subkultur till etablerad idrott. Turneringarna har miljoner fans och följare och de bästa e-sportarna är idag välavlönade superstjärnor. Prispotterna är stora, men för marknadsaktörerna är e-sport än så länge en ganska begränsad affär. Mediarättigheter genererar dock alltmer pengar och marknaden som helhet spås växa kraftigt. På Stockholmsbörsen finns i ett bolag med substantiell exponering mot e-sport: MTG. Bolaget är i en intressant fas och aktien är attraktivt värderad.

Efter MTG:s utskiftning av tv-delen Nent (med bland annat Viasat och Viaplay) i mars förra året föll kursen brant, med 40 procent till aktiekursen 72 SEK i slutet av oktober. MTG aviserade då en strategiöversyn och en eventuell parallellnotering av aktien i New York. Tillsammans med planerna på ett planerat samriskbolag med Huya, Kinas ledande streamingplattform och ägt av Tencent, återhämtade sig aktien till knappt 120 SEK. Aktien tappade dock på kort tid en tredjedel av börsvärdet i januari på avbrutna diskussioner med Huya. Det har skapat ett bra ingångsläge i aktien.

Kvar i MTG är verksamhet inom e-sport och gaming (mobilspel). Gaming är den största delen av MTG och utgör knappt 60 procent av omsättningen. Gamingdelen visar god lönsamhet och utgörs av tyska Innogames inom mobilspel och amerikanska Kongregate. Resterande delen är e-sport med de två dotterbolagen ESL och Dreamhack, det vill säga världens största arrangör av e-sportturneringar respektive festivalarrangör för gaming lifestyle-festivaler. E-sportdelen är i nuläget olönsam på EBITDA-nivå men förväntas bli positiv från och med 2022 enligt våra prognoser.

Att MTG och Huya avbröt förhandlingarna i januari var ett bakslag. Huya:s investering i ESL motsvarade en värdering på 425 miljoner USD, vilket inplicit gav stöd åt värderingen av MTG. I januari meddelade MTG årliga besparingar, uppsägningskostnader och nedskrivningar som en del av den strategiska översynen, effektiviseringsprogrammet och utvärderingen av gaming-segmentet.

Carnegie Analys bedömning är att det finns dolda värden i MTG. En försäljning av gamingdelen (Innogames och Kongregate) i MTG kan innebära en nettokassaposition motsvarande cirka 80 SEK per aktie efter transaktionen. Detta kan jämföras med nuvarande aktiekurs på cirka 100 SEK. MTG blir då ett renodlat esport-bolag med en väldigt låg implicit värdering. En fortsatt renodling är även positivt ur investerarsynvinkel då det ger investerare möjligheten att välja exponering, där vissa lockas av e-sport och andra av gaming.

​Fokus för MTG är tydligt - att kommersialisera den växande publiken inom e-sport och att göra sporten mer kommersiellt konkurrenskraftig. I förhållande till hur stor publik som e-sport har så är intäkterna låga. Däri ligger också potentialen. Marknaden förväntas fortsätta sin snabba tillväxt kring 20 procent per år de närmaste åren.

Tillväxtförutsättningarna för MTG:s e-sportdel ser dessutom ljusare ut 2020 än föregående år, som blev lite av en besvikelse. Flera nyligen tecknade avtal gällande mediarättigheter i MTG:s esport-segment tyder på stark potential för en förbättrad organisk tillväxt under 2020. Sponsorrättigheterna växte kring 40 procent under 2019 och har goda utsikter att växa snabbt även 2020. Addera även ett positivt nyhetsflöde kring samarbeten i Kina (med Huya eller konkurrenter), med fler publishers och kring fler mediarättigheter. Carnegie Analys förväntar sig 18 procent organisk tillväxt 2020 för e-sportdelen och 8 procent för gamingdelen.

Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 115 SEK, som baseras på en summering av värdet på de ingående delarna. En EBITA-multipel på 10 gånger prognosen för 2020 för gamingdelen och EV/S 2 för e-sportdelen motiverar 55 respektive 51 SEK per aktie, utöver nettokassan och riskkapitaldelen i MTG. På sikt kan en försäljning av både gaming och e-sport motivera en värdering över 150 SEK per aktie.

MTG - stor potential i fortsatt renodling (Köp, riktkurs 115 SEK)

  • Snabbt växande sektor med ljusa utsikter
  • MTG stor aktör inom e-sport med ESL och Dreamhack
  • Nyligen tecknad avtal för mediarättigheter tyder på övertygande organisk tillväxtpotential 
  • Fortsatt hög tillväxt inom sponsorrättigheter även 2020
  • Fortsatt renodling ger stor potential för uppvärdering, en försäljning av gamingdelen trolig
  • Vår rekommendation är Köp med riktkursen 115 SEK, baserat på värdet av de ingående delarna e-sport och gaming.
  • På sikt kan en försäljning av både gaming och e-sport motivera en värdering över 150 SEK per aktie.

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 7 februari kl.09:19.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.