Makro i fokus

Carnegie Privatbanks makroekonom Helena Haraldsson om fyra faktorer som påverkar kapitalmarknaderna.


Brexit – osäkerhet kan pressa pundet ännu mer

 • Storbritannien ska folkomrösta om sitt EU-medlemskap den 23 juni. Premiärminister David Cameron fick inte igenom så mycket i helgens förhandlingar i Bryssel, men vill stanna i EU. Londons borgmästare Boris Johnson vill däremot att Storbritannien ska lämna EU.
 • En bra konjunktur och framtidstro gynnar sannolikt "stanna-sidan", men immigrationsfrågor kommer att spela en avgörande roll.
 • Marknaden ser inte Brexit som troligt, men ökad osäkerhet kan ge pundet en ytterligare skjuts nedåt. 

 

Inflation – uppgång i både USA och Sverige

 • Inflationssiffror förra veckan visade oväntat stor och bred uppgång både i Sverige och i USA – högsta sedan 2011 respektive 2012.
 • Uppgångarna var breda även i de underliggande inflationsmåtten. Stort fokus på PCE- deflatorn i USA (fredag) som är det inflationsmått som Fed föredrar.
 • Hög inflation i USA kan pressa finansiella tillgångar om Fed höjer snabbare än väntat – lagom är bäst.

 

Oljan – lågt pris fortsätter pressa

 • Oljepriset kan vara på väg att stabiliseras, men svängningarna är stora och priset alltjämt mycket lågt.
 • Detta pressar oljeberoende länder och bolag, särskilt de med hög skuldsättning.
 • Venezuela devalverade förra veckan och norksa Havila Shipping, verksamma inom offshore-industrin för olja och gas, tvingades ställa in räntebetalningarna.

 

USA – produktion upp, ISM nästa vecka

 • Mars blir intressant. Nästa vecka kommer ISM och jobben i USA och sedan en rad centralbanksmöten – ECB 10/2, BoJ 15/2 och Fed 16/2.
 • USA:s industriproduktion var stark efter två svaga månader, men trenderna i Philadelphia Fed-barometern var svaga. ISM-index för industrin (1 mars) blir viktigt då nivån är avgörande för graden av recessionsoro – över/under 45?

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.