Makro i fokus

Carnegie Privatbanks makroekonom Helena Haraldsson ger en statusuppdatering om fyra intressanta affärsidéer.


HELENA HARALDSSON 


Case I: Dollarn

  • Dollarns upptrend är intakt och vi håller fast vid vårt dollarcase. Snart kan dollarn bryta igenom nivån 9 mot kronan.
  • Dollarn gynnas av högre räntor på penningmarknadsfonder i USA, samtidigt som ECB och Riksbanken har dörren vidöppen för mer stimulanser och lägre räntor. Politisk oro i Europa, såsom Brexit, lyfter också dollarn.

 

Case II: Banker

  • Börserna globalt steg mellan 0-2 procent förra veckan och de starka sektorerna var banker och råvaror.
  • Vårt brexit-case, med exponering mot europeiska banker, har en löptid på några år men caset har fått en mycket bra start sedan exponeringen togs den 30 juni. 
  • Av rapportfloden hittills framgår att flera bankvinster är bra och utlåningen ökar. Samtidigt har omstruktureringen påbörjats i den italienska banksektorn.

 

Case III: Obligationer på tillväxtmarknader

  • Vi ser möjlighet till intressant ränteinkomst från statsobligationer på tillväxtmarknader (EM), där realräntorna är positiva jämfört med noll eller negativa i västvärlden.
  • Statsobligationer på tillväxtmarknaden fick förra veckan stöd då lägre inflation öppnade för räntesänkningar i både Brasilien och Indonesien. 

 

Case IV: Småbolag – uppköpskandidater 

  • Förvärven duggar tätt runt om i världen. Det är tydligt att bolag i sektorer med tuff tillväxtmiljö gärna expanderar till nya områden och köper tillväxtpotential.
  • Exempelvis vill telekombolagen AT&T och Verizon förvärva mediebolag. Vi hoppas förvärvsvågen ska smitta av sig och gynna några av de svenska småbolag som är sannolika uppköpskandidater. 


Är du intresserad av exponering mot dessa områden? Tala med din rådgivare!

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.