Statsobligationer på tillväxtmarknader – här finns ränteavkastning

Många statsobligationsräntor i västvärlden är negativa eller nära noll. Dessutom har den extra ränteavkastning investerare får för att ta risk i företagsobligationer krympt ihop som ett resultat av centralbankers köp av företagsobligationer. I detta läge framstår statsobli­gationer på tillväxtmarknader som ett bra riskjusterat räntealternativ, med realräntor så höga som 3–4 procent.


  • Den genomsnittliga räntan för europeiska high yield-obligationer är i dag på ungefär samma nivåer som för statsobligationer på tillväxtmarknaderna, trots att de senare har betydligt bättre ”balansräkningar” och kreditvärdighet.
  • Vi bedömer att tillgångsslaget emerging market debt (obligationer på tillväxtmarknader) efter tre svaga år nu bottnat. I segmentet föredrar vi statsobligationer, eftersom dessa är mindre riskfyllda än företagsobligationer.
  • 2016 har tillväxtmarknadsobligationer tillhört de bäst avkastande tillgångsslagen, med en avkastning på 10 procent för local currency-obligationer (denominerade i landets egen valuta) och 15 procent för hard currency (denominerade i exempelvis dollar). Bakgrunden är att Fedoron avtagit, oljepriset har bottnat och Kinas ekonomi har stabiliserats.
  • Vi tror det finns uppsida kvar. Den största positiva drivkraften för tillväxtmarknadsobligationer på kort sikt är troligtvis ökande portföljflöden, då många globala investerare fortfarande är underviktade tillgångsslaget.
  • Dessutom talar en rad fundamentala faktorer för tillväxtmarknaderna: Tillväxtprognoserna är på väg att revideras upp. Data från Institute of International Finance (IIF) visar att den aggregerade tillväxten bottnade i slutet av 2015 och sedan dess har stigit markant. Marknaden förväntar sig att BRIC-ländernas tillväxt ska accelerera i år. Även bytesbalanserna har förbättrats. För bara något år sedan talades det om ”de fem sårbara” (fragile five), vilket syftade Indien, Indonesien, Sydafrika, Turkiet och Brasilien.  Deras be­hov av utländskt kapital är i dag inte större än USA:s – snarare ser deras situation bättre ut.
  • Centralbankerna i tillväxtmarknadsländer kan stimulera mer i takt med allt lägre inflation och stabi­lare eller till och med stärkta valutor. Detta i ett läge då penningpolitiken närmar sig vägs ände i väst.
  • För investering i statsobligationer på tillväxtmarknader tror vi att det är klokt att välja en aktivt förvaltad fond, snarare än en passiv fond (ETF). Detta då olika länder befinner sig i olika tillväxt- och inflationscykler. En aktiv förvaltare har erfarenhet av att välja rätt länder och obligationer och analyskapacitet att bedöma kreditvärdighet och valutor. Vill du ha tips om en sådan aktiv fond? Kontakta din rådgivare!

Caset är hämtat från Carnegie Privatbanks nya strategirapport Fokusskifte. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.