Makro i fokus

Carnegie Privatbanks makroekonom Helena Haraldsson om fyra faktorer som påverkar kapitalmarknaderna.

 

Flykt från risktillgångar

  • Börserna rasade förra veckan, med stora rörelser under handeln, och flera viktiga motståndsnivåer bröts. 
  • I fredags föll oljepriset mot 28 dollar per fat. Samtidigt presenterades svag data från USA  – BNP stagnerade sannolikt i fjärde kvartalet på grund av stark dollar och lagerkorrektion.
  • Om världsindex faller ytterligare 5-10 procent har vi raderat ut den avkastning som genererats de senaste 2,5 åren.

Stor råvaruoro – allt fler nedskrivningar

  • Riskaversionen på börserna härrör främst från råvaruprisfallen. Oljan har ännu inte bottnat och ökad export från Iran oroar. Carnegie Analys tror botten ligger kring 20 dollar per fat.
  • Oron för konkurser i energisektorn ökar. Många råvarubolag tvingas göra nedskrivningar och omstruktureringar. Detta kommer ta tid. Avgörande för marknadens humör är om det smittar till andra sektorer – vissa banker i USA ser nu effekter från nedgången i skifferoljans lönsamhet.

 

Signaler om mer centralbanksageranden

  • Samtidigt som orosmolnen är många och det blåser på de finansiella marknaderna har vi fått signaler om att centralbankerna kan ge mer stimulanser (gäller ECB, BoJ, Riksbanken) eller avvakta med åtstramningar (gäller Fed och BoE). Frågan är hur mycket det lyfter börshumöret.
  • I Sverige kan den tidigare brittiske centralbankschefen Mervyn Kings rapport kring Riksbankens mål väcka intresse. Den presenteras i veckan. 

 

Viktigt i veckan: Barometrar (PMI) och Kinadata 

  • I fokus är Kinas BNP (kommer på tisdag) och annan nyckeldata. Marknaden har blivit nervös av att Kinas tjänste-PMI fallit mot 50 och att bankutlåningen varit svag. 
  • Avgörande blir också snabb-PMI som kommer mot slutet av veckan och naturligtvis den pågående rapportsäsongen.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.