Ok budnivå på Scania!

Carnegie Analys anser att budnivån om 200 kronor per aktie för Scania är rimligt. Samtidigt som utfallet av budet än så länge är ovisst, då vissa institutioner är skeptiska, kan andra alternativ för minoritetsägarna vara betydligt mindre fördelaktiga. 

 
Av CARNEGIE PRIVATBANK

I fredags meddelade Volkswagen att koncernen lägger ett bud om 200 kronor per aktie för den resterande andelen i Scania. Baserat på kurssnittet de 90 senaste handelsdagarna motsvarar budet en premie om 57 procent för A-aktierna och 53,3 procent för B-aktierna. Budet är villkorat av att Volkswagen får ett ägande motsvarande 90 procent av det totala antalet aktier i Scania. När, och om, Volkswagen når 90 procent kommer det tyska bolaget att begära tvångsinlösen och avlista aktien från börsen. Volkswagen äger för närvarande 45,7 procent av kapitalet i Scania, och 70,9 procent av rösterna. Dessutom äger delägda MAN 13,3 procent av kapitalet och 17,4 procent av rösterna. Budet värderar samtidigt hela Scania till 160 miljarder kronor.

Om Scania hinner lämna utdelning till sina aktieägare före likviddagen i Volkswagens bud kommer det tyska bolagets bud att minska i motsvarande mån. Scania föreslog i bokslutskommunikén en utdelning om 4 kronor per aktie. Scania-aktien handlas utan rätt till den utdelningen den 8 maj. Acceptperioden i Volkswagens bud löper från den 17 mars till den 25 april.

Carnegie Analys beräknar att Volkswagens uppgivna synergier om 650 miljoner euro, som förväntas falla in under de kommande 10-15 åren motsvarar ett nuvärde om 30 kronor per aktie. Vid 170 kronor per aktie (reducerat för synergier) handlas aktien kring sitt historiska snitt om 10,2x EV/EBIT på 2016 estimat (Carnegie ligger 5-7 procent över marknadens prognoser). Carnegie Analys anser att budet om 200 kronor är ok och menar att andra alternativ förmodligen inte är lika fördelaktiga för minoritetsägarna. Carnegie Analys har haft en köprekommendation för Scanias aktie och riktkursen 150 kronor. 

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.