När säljer staten Nordea?

NYHET

I februari 2011 sålde svenska staten 255 miljoner aktier i Nordea, eller 6,3 procent av bolaget, till kursen 74,5 kronor. Staten har dock kvar ytterligare 13,4 procent i Nordea som ska avyttras. Troligtvis kommer denna post att säljas i omgångar på den öppna marknaden, liknande amerikanska statens försäljning i Citigroup.

 

 Av CARNEGIE PRIVATBANK

Svenska staten har uppgivit att de ämnar sälja hela sitt innehav i Nordea. I februari 2011 såldes 6,3 procent av innehavet i en sk book-building process till kursen 74,5 kronor (vilket var en rabatt mot då rådande börskurs). Efter den försäljningen har staten fortsatt haft kvar ett ägande om 13,4 procent i Nordea. Nu närmar sig börskursen åter de tidigare försäljningsnivåerna.  

Svenska staten har kommunicerat att nästa försäljning i Nordea ska ske genom en sk “dribble-out”-metod. Denna metod använde sig den amerikanska staten av när de under 2010 (april-december) sålde av sitt innehav om 27 procent i Citigroup (de sista 8 procent såldes i en book-building process) och används som riktlinje av svenska staten. Den innebär att man säljer av sitt innehav pö om pö på den öppna marknaden (amerikanska staten sålde 8-10 procent av dagsvolymen varje dag). Det medför att du sprider försäljningen över en längre period och undviker därmed ”timing”-aspekter och den rabatt som en book-building process innebär. 

Nordea annonserade i samband med att banken presenterade sin rapport för det fjärde kvartalet att de ansökte om ett återköpsmandat om 10 procent av aktierna inför bolagsstämman. Detta mandat kan komma att användas samtidigt som svenska staten säljer sin andel över börsen. Huvudägaren Sampo (21,2 procent av aktierna i Nordea) har uppgivit att de är intresserade av att köpa en del av svenska statens innehav. När svenska staten sålde sin andel 2011 köpte Sampo 10 procent av den totala andelen. Carnegie Analys ser positivt på Nordeas aktie och har en riktkurs om 85 kronor.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.