Köp Trelleborg efter kursfall

Det stora kursfallet i Trelleborgs aktie efter bolagets rapport för det fjärde kvartalet har skapat ett bra köptillfälle. Det anser Carnegie Analys. Aktierekommendationen tas därför upp till Köp från tidigare Behåll med riktkursen 140 kronor.

 
Av CARNEGIE PRIVATBANK

Trelleborgs aktie föll kraftigt till följd av att bolagets rapport för det fjärde kvartalet var under marknadens förväntningar. Carnegie ser dock flera positiva faktorer framöver som sammantaget talar för att kursfallet blev för stort och ser attraktiva fundamentala faktorer samt värdering som stöd för ett köp.

Trelleborg har en tidigt cyklisk verksamhet som nu accelererar samtidigt som bolaget har en bastant orderbok i sina projektorienterade aktiviteter, vilket bör leda till vinstöverraskningar framöver. Därutöver är förvärvsmöjligheterna fortsatt goda och Carnegie ser ytterligare potential i det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic. Väderingen har dessutom nu återigen hamnat på en rabatt relativt den nordiska verkstadssektorn, vilket bedöms vara orättvist med tanke på de påtagliga förbättringar som bolaget genomfört under de senaste åren.

Marknaden tog fasta på att rörelsevinsten var 3 procent under förväntan, men Carnegie menar att avvikelsen främst var en timing-fråga. Med en fortsatt positiv trend för orderingången inom sina projektorienterade aktiviteter, där exempelvis book-to-bill uppgick till 1,4x inom Offshore & Construction under det fjärde kvartalet. Det bör medföra att helårsprognosen bör vara solid. Tillväxten i de mer cykliska segmenten har accelererat där Sealing Solutions och Coated Systems kommer ha 7 respektive 9 procents organisk tillväxt under året. Carnegie Analys bedömer att denna positiva trend kommer att fortsätta framöver. Carnegie har endast justerat ned sina vinstförväntningar marginellt efter rapporten för det fjärde kvartalet. Vid Carnegies riktkurs om 140 kronor skulle Trelleborgs aktie handlas till ett P/E-tal om 13,5x och ett EV/EBITA om 10,9x beräknat på vinsten 2015, vilket är i linje med det nordiska sektorsnittet.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.