Carnegie viktar upp Europa

NYHET

Carnegie Privatbank bedömer att Europa framöver bör ha bättre förutsättningar än USA att komma med positiva överraskningar. Därav rekommenderar vi en minskning av amerikanska aktier till fördel för europeiska i våra globala allokeringsportföljer.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Under 2013 bedömer Carnegie Privatbank att marknadens fokus i allt större utsträckning kommer förflyttas från skuldproblematiken (främst Eurozonen, men även USA) och istället inriktas på ekonomisk tillväxt. Framförallt tre områden har vägt på sentimentet för konsumenter, företag och investerare. Det är eurokrisen, kinas ekonomiska framtidsutsikter och USAs budgetsituation. Men det är även från dessa tre områden som vi kan få positiva tillväxtöverraskningar 2013. Vi bedömer att Europa och Kina har bättre förutsättningar att överraska positivt relativt USA framöver.

Euroområdet har gjort framsteg under 2012 och framförallt sänkt systemrisken i banksektorn, men även genomfört en rad nödvändiga reformer i bland annat Sydeuropa. Under 2013 måste Euroområdet försöka förbättra den ekonomiska tillväxten och sänka den extremt höga arbetslösheten. En del ledande ekonomiska indikatorer, såsom tyska IFO-index och italienska ISTAT-index, har signalerat en stabilisering och börjar röra sig i en positiv riktning. Även hushållens konfidensbarometrar har bottnat ur och vänt upp, dock från låga nivåer. Förhoppningsvis kan Eurozonen lämna recessionen bakom sig under 2013, men det är en allvarsam situation och bara en liten förbättring får anses vara väl så god. I dagsläget är europeiska aktier lågt värderat jämfört med sitt historiska genomsnitt, samt relativt andra regioner. Förväntningarna är lågt ställda, vilket även innebär att det blir lättare att överraska positivt. 

USA har kommit längre i sin ekonomiska återhämtning och dess aktiemarknad har under de senaste åren utvecklats betydligt bättre än Europa och Kina. Vi bedömer således att europeiska aktier har potential att utvecklas bättre än amerikanska och i vår globala regionsallokering rekommenderar vi därför en minskning av amerikanska aktier (från vikt 4 till 3, där 3 är neutral vikt) till fördel för europeiska (från vikt 3 till 4). 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.