Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Fortsatt starkt risksentiment

Börsen fortsätter upp i en mycket stark trend. Sentimentet drivs av stabila företagsrapporter och tillväxtförhoppningar. Denna vecka kommer marknaden att vara fortsatt fokuserad på rapportflödet från såväl USA som Sverige men även på ECB:s räntemöte och de kommentarer som kommer därifrån. En mycket intressant teknisk köpsignal har nu effektuerats som indikerar en långsiktig upptrend på Stockholmsbörsen. Mer kortsiktigt kommer vi allt närmare en rekyl.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Globala börser fortsatte på den inslagna positiva vägen under föregående vecka och har stigit cirka 6 procent (MSCI World) sedan årsskiftet. Det blev den bästa januarimånaden på 19 år för MSCI World. Risksentimentet fick ytterligare drivkraft av positiv amerikansk statistik i form av positiv upprevidering av antalet skapade arbetstillfällen och en betydligt starkare än förväntad ISM-siffra. Därutöver fortsäter den amerikanska rapportperioden att överraska positivt. När 233 av 500 bolag rapporterat på S&P500 har 67 procent rapporterat över förväntan, vilket är över ett genomsnittligt kvartal där 60 procent av rapporterna slår marknadens förväntningar. Den genomsnittliga vinsttillväxten uppgår hittills till 11 procent, vilket är betydligt över de knappa 3 procent som förväntades inför rapportperioden. För hela 2013 förväntas bolagens vinster stiga med 9 procent. Störst vinsttillväxt har hittills noterats inom finanssektorn som ökat sina vinster med 60 procent, jämfört med för ett år sedan. Ett exempel på det rådande positiva sentimentet är att S&P500 handlas på sin högsta notering på fem år och noterade sin längsta oavbrutna positiva trend sedan 2004. 

Vi har haft en liknande utveckling i Norden där 22 procent av bolagen hittills rapporterat. Vinsttillväxten har varit 11 procent bättre än såväl Carnegies som marknadens förväntningar och precis som i USA är det finanssektorn som överraskat positivt medan verkstadssektorn däremot varit en besvikelse. Samtidigt har vinstutsikterna fortsatt att falla. Sedan april 2012 har vinstförväntningarna tagits ned med 10 procent för 2013 och 7 procent för 2014 och nu förväntas vinsttillväxten vara 12 procent för såväl 2013 som 2014. Denna vecka fortsätter rapportflödet, som vi kan se i agendan intill denna artikel, med en mängd svenska och amerikanska bolag. Bland de svenska återfinns exempelvis Volvo, Assa Abloy, Holmen, Skanska, SHB, Tele2, Stora Enso och Alfa Laval. 

Denna vecka kommer vara relativt nyhetsfattig avseende makroekonomisk statistik. Fokus kommer att riktas mot ECB och centralbankens räntemöte på torsdag. ECB kommer sannolikt att bibehålla sin låg ränta på 0,75 procent (12 procent tror på en räntesänkning), men fokus kommer att vara på kommentarer kring de europeiska bankernas återbetalning av LTRO-pengar samt den senaste tidens euroförstärkning. Hur tolkar ECB att bankerna återbetalar billigt kapital till ECB? Är det ett tecken på en normalisering? Troligtvis kommer det sistnämnda att vara ECB:s utgångspunkt. Euron har stärkts med dryga 10 procent mot dollar under de senaste 6 månaderna (se graf nedan) och kommentarer kring detta kommer också att vara av intresse.

Stark köpsignal i den tekniska analysen

I den tekniska analysen har den senaste tidens börsuppgång gett ett mycket intressant avtryck. Efter att januari nu kan läggas till handlingarna kan vi konstatera att OMX-index har effektuerat den långsiktiga köpsignal som vi hoppats på i lång tid. Vi har fått ett utbrott ur den stora triangelformationen från år 2000 under en kraftig positiv omsättning (se månadsdiagrammet nedan). Ett första motstånd möter fortfarande vid strax under 1183 men passeras den nivån möter nästa långsiktiga motstånd vid 1300-1321. Passeras även detta område möter nästa långsiktiga tekniska tak vid 1500-1550. I ett kortare perspektiv kommer det att ske rekyler och när de inträffar ska det bli intressant att ske hur dessa ter sig. Långsamt och segt ned vilket indikerar styrka eller ett mer snabbt och brutalt fall som skulle signalera svaghet. Men så länge vi befinner oss i upptrend kommer vi i den tekniska analysen att navigera efter scenariot att börsen långsiktigt skall upp. 

Men som vi resonerat i de senaste Veckans Viktigaste bör vi närma oss en rekyl. Rapportperioden har givit stöd och månadskiften har historiskt varit starka börsperioden, varför vi bedömt att en rekyl troligtvis först skulle inträffa därefter. Vi bedömer att marknaden kan bli mer orolig inför slutet av februari, då dels USA ska förhandla om budgetutgifter och dels det Italienska folket gå till valurnorna Men marknaden är stark och den relativt stora oron för en svag makroekonomisk statistik som vi såg under hösten har reverserats. Kortsiktigt kommer det sannolikt snart en rekyl och för den med kortare horisont är en ökad vaksamhet på sin plats. Men det är oftast svårt att förutspå det korta tradingklimatet och är du mer långsiktig är det förmodligen bättre att vara investerad och följa med i den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin. 

De senaste åren har fokus främst riktats mot stimulanser och likviditetsstödjande åtgärder i olika former. Centralbankers agerande och politiska beslut, snarare än den realekonomiska utvecklingen, har varit i fokus. Möjligtvis närmar vi oss nu alltmer en ”normalisering” och det skulle i sin tur åter kunna öka fokus på tillväxtutsikter och värdering. När det gäller det sistnämnda är det vanligtvis en dålig indikator för aktiemarknadens utveckling kortsiktigt, eftersom värderingen oftast befinner sig på såväl ”för höga” som ”för låga” nivåer under längre perioder. Men naturligtvis är värderingen av aktiemarknaden viktig för den långsiktiga potentialen. Och värderingen borde ännu inte verka begränsande i en fortsatt börsuppgång. Världsindexet MSCI World handlas till ett P/E-tal om 14,5x, vilket är under dess historiska snitt. Samtidigt ger indexet en direktavkastning om 2,8 procent vilket är i linje med dess 42-åriga medianvärde. Inte heller vinstförväntningarna bör vara för höga. För närvarande förväntar sig marknaden att den globala vinsttillväxten ska uppgå till 10 procent kommande 12-månader. Det ger ett P/E-tal om 13x. Om vi istället antar en vinsttillväxt om mer modesta 5 procent skulle P/E-talet bli 13,3x, vilket är attraktivt relativt sitt medianvärde under de senaste 25-åren på 15x.  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.