Bra köptillfälle i Axis

NYHET

Axis rapport för det fjärde kvartalet var i linje med förväntan. Kortsiktigt kommer det dock att vara en viss osäkerhet kring marginalutvecklingen, vilket kommer hålla tillbaka aktien. Det är dock temporära effekter som verkar negativt och svagheten i aktiekursen utgör enligt Carnegie Analys ett bra köptillfälle.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Analys ser fortsatt positivt på Axis efter bolagets rapport i förra veckan. Kortsiktigt (under det första halvåret 2013) kommer dock vinsttillväxten att hållas tillbaka av bolagets aggressiva expansion, svaga makroekonomiska signaler och negativa valuta effekter. Detta bör dock inte vara någon överraskning för aktiemarknaden och Carnegie Analys bedömer att dessa faktorer dessutom är av temporär karaktär och att de betydelsefulla värdedrivarna är intakta. Till de sistnämnda hör bland annat teknologiskiftet från analogt till digitalt, de är marknadsledande och bruttomarginalen är intakt. 

Rapporten för det fjärde kvartalet var i stort i linje med marknadens förväntningar. Bruttomarginalen var bra, solid tillväxt i EMEA (12 procent), tillväxt i Asien, ökad utdelning (till 5 kronor) och upprepade marknadsutsikter samt fortsatt stark tillväxt av partnernätverken. Den enda svaga signalen var den något svaga försäljningen i december, men det kan ha berott på få arbetsdagar och osäkerhet kring statliga budgetar. Carnegie Analys har visserligen sänkt vinstestimaten för 2013 med 5 procent till följd av en svagare dollar och något högre operationella kostnader. Aktien kommer förmodligen att handlas sidlänges kortsiktigt (kommande månader) till följd av marginaloro och det utgör enligt Carnegie ett bra köptillfälle. Carnegie Analys ser positivt på Axis och har en målkurs om 175 kronor för aktien.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.