Veckostrategi

Fokus på Yellen

Efter sju raka veckor i följd föll de globala börserna relativt kraftigt under förra veckan. Greklandsoro och oljeprisfallet med dess konsekvenser drev ned marknaderna. Denna vecka kommer Fed att ha räntemöte och kommunikationen därifrån kommer avgöra den vidare riktningen för börsen. Den amerikanska ekonomin går allt starkare och marknaden är medveten om att vi närmar oss en första räntehöjning under 2015. Det kommer även vara fokus på EU-toppmötet och de signaler som kommer därifrån. Kan avgöra när/om ECB kan starta ett omfattande QE-program.

Av Dag Tigerstedt

Riskaptiten tog en paus under förra veckan efter att ha stigit under sju raka veckor i följd. Rekylen blev relativt kraftig och det blev den sämsta veckan för S&P500 sedan maj 2012. Grekiska aktier tappade över 20 procent och hade sin sämsta vecka sedan 1980-talet, sämre än under finanskrisen 2008. Europeiska bankaktier tappade samtidigt 8 procent. Oron i Europa utlöstes av förnyad politisk oro i Grekland i och med att landet ska hålla presidentval (ett första valresultat kommer på onsdag – den 17 december) och att Syrizapartiet noterat framgångar. Hot om skuldnedskrivningar skrämmer de finansiella marknaderna och på ett högre plan är frågetecknen kring EMU:s framtid tillbaka. Samtidigt har det fallande oljepriset (5-års lägsta) medfört en oro för konkurser inom vissa sektorer, men även länder drabbas hårt såsom Ryssland och Venezuela. Rubelfallet har fortsatt och Ryssland kan komma att införa kapitalkontroller alternativt stänga ned vissa finansiella marknader (landet stängde sin aktiemarknad under flera veckor under finanskrisen). Kreditspreadarna i såväl USA som Europa har stigit, speciellt inom det amerikanska high yield-segmentet, som är tungt inom energi. Världsindex, MSCI World, tappade 3,6 procent under veckan och tillväxtmarknader beräknat genom MSCI EM föll nästan -5 procent. Svenska börsen var en av de som klarade sig bäst och var ned knappa 3 procent. Samtidigt ska man ha i åtanke att vi närmar oss årsslutet, vilket innebär en mer flödesstyrd marknad med lägre likviditet, många positioner som avvecklas och vinsthemtagning.

 

 

Börsens riktning denna vecka kommer till mångt och mycket att styras av vad den amerikanska centralbankschefen Yellen meddelar marknaden i samband med Fed:s räntebeslut på onsdag. Den amerikanska ekonomin har visat styrka under hösten och nästan all statistik som presenterats har varit bättre än förväntat (se graf nedan). Sysselsättningen är stark och ekonomin taktar nu stabilt över 200 000 nya arbetstillfällen i månaden, ökad förmögenhetstillväxt i takt med rekordbörser och stigande fastighetspriser samt en skarp nedgång i oljepriset som ger en boost till konsumenterna. Den amerikanska ekonomin går mot sitt kanske starkaste år sedan 2005 med en tillväxttakt kring 3 procent. Samtidigt har det också medfört en stigande dollar och dollarindex är nu på 8-års högsta. Dollarstyrkan bör visserligen verka något dämpande på den amerikanska ekonomin, eftersom det blir svårare för amerikanska företag att konkurrera på de globala marknaderna, men frågan är om det inte är ännu värre för vissa länder och företag inom exempelvis tillväxtmarknaderna som har finansierat sig via dollarlån. Dollarn har stärkts mot nästan samtliga tillväxtmarknadsvalutor, där exempelvis den Sydafrikanska randen och den mexikanska peson är på sina svagaste nivåer sedan 2000 och 2002.

 

 

Den allt starkare statistiken från USA har naturligtvis även medfört att spekulationerna kring när en första räntehöjning av Fed kommer inträffa. Ekonomin infriar ju Fed:s förväntningar. I dagsläget förväntar sig marknaden en första höjning av Fed vid halvårsskiftet 2015, men dessa förväntningar kan snabbt röra sig framåt ifall statistiken fortsätter vara så pass stark som den är i dagsläget. Samtidigt är inflationen fortsatt svag och pressas nu även av det fallande oljepriset. Det kommer därför att vara stort fokus på vad Yellen säger. Marknaden förväntar sig att Fed ska börja tala om när en första räntehöjning kan bli aktuell och att frasen ”considerable time” innan en första räntehöjning kan bli aktuell - tas bort.

Marknaden kommer även att följa veckans EU-toppmöte och de signaler som kommer därifrån kring situationen i Grekland och huruvida Frankrike kan tänka sig genomföra reformer och strama åt budgeten så att ECB kan få grönt ljus av Tyskland att börja köpa statsobligationer, dvs lansera ett omfattande QE-program likt Feds. ECB-chefen Mario Draghi kommer närvara under toppmötet.

Nästa Veckans Viktigaste utkommer 12 januari. Vi önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.