Carnegie höjer Byggmax

Carnegie reducerar sina oljeprisestimat för 2015 kraftigt, vilket bland annat slår hårt mot Statoil. Carnegie spår ett genomsnittspris kring 70 dollar per fat under 2015, ned från tidigare 97 dollar per fat. Det medför att exempelvis vinstestimaten för Statoil tas ned med cirka 40 procent för 2015 och resulterar i att rekommendationen för aktien tas ned till Sälj.


Av CARNEGIE PRIVATBANK

Branschen för byggmaterial är fortsatt något svag, men Carnegies ser Byggmax som en klar relativvinnare med sina lägre priser och signifikant lägre kostnadsbas. Bolagets nordiska butiksexpansion kommer fortsätta att driva försäljningen i åtminstone sex år till. Samtidigt kommer bolagets nya 2.0 butiksformat och ökade onlineerbjudande medföra stigande marknadsandelar genom nya produktkategorier. Kortsiktigt gynnas Byggmax av det hittills milda och torra vintervädret och lätta jämförelsetal. Carnegie bedömer att den jämförelsebara försäljningen kommer stiga 2 procent. På medellång sikt slår en svagare norsk krona och lite tuffare jämförelsetal, men trots detta förväntar sig Carnegie att vinsttillväxten bör bli tvåsiffrig under 2015 och 2016.

Aktien har fallit med nästan 20 procent sedan mitten av juli, trots att estimaten varit mer eller mindre oförändrade. Det har medfört att värderingen fallit från P/E(15e) om 15x till 12,5x, samtidigt som direktavkastningen nu uppgår till 5,5 procent och medfört att aktien är en av de mest intressanta utdelningsaktierna i sektorn. Carnegie tar därför upp rekommendationen för aktien från Behåll till Köp med riktkursen 55 kronor.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.