Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Fullspäckad börsvecka!

Börsen fortsätter upp i en mycket stark trend. Sentimentet drivs av stabila företagsrapporter och tillväxtförhoppningar. Denna vecka är nyhetsagendan fullspäckad. Marknaden kommer främst vara fokuserad på det fortsatta rapportflödet från såväl USA som Sverige men även på amerikansk statistik såsom ISM och sysselsättningsdata. Därutöver lämnar den amerikanska centralbanken räntebesked. Som vi kommunicerat tidigare bedömer vi att en rekyl kommer allt närmare i tid, men att den positiva trenden kommer hålla i sig över månadsskiftet. 

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Globala börser fortsatte på den inslagna positiva vägen under föregående vecka och har stigit cirka 5 procent (MSCI World) sedan årsskiftet. Drivande under förra veckan var den amerikanska rapportperioden, där rapporterna överlag överraskat positivt. När 134 av 500 bolag rapporterat på S&P500 har 76 procent rapporterat över förväntan, vilket är över ett genomsnittligt kvartal där 60 procent av rapporterna slår marknadens förväntningar. För ett kvartal sedan förväntade sig marknaden en vinsttillväxt på strax under 10 procent för Q4, mot dagens 2,4 procent. För hela 2013 förväntas bolagens vinster stiga med 9 procent. Störst vinsttillväxt har hittills noterats inom finanssektorn som ökat sina vinster med 66 procent, jämfört med för ett år sedan. Ett exempel på det rådande positiva sentimentet är att S&P500 handlas på sin högsta notering på fem år och noterade sin längsta oavbrutna positiva trend sedan 2004. 

Denna vecka fortsätter rapportflödet, som vi kan se i agendan intill denna artikel, med en mängd svenska och amerikanska bolag. Bland de svenska återfinns exempelvis Investor, Sandvik, H&M, Nordea, Scania, SKF, Swedbank, Astrazeneca, Atlas Copco och Ericsson. Det betyder att vi i stort kommer kunna utvärdera det fjärde kvartalets rapportperiod i slutet av denna vecka. Den svenska vinsttillväxten förväntas uppgå till 8 procent för kvartalet. 

Marknaden kommer även fokusera på det digra makroekonomiska statistikflödet från USA. På onsdag har Federal Reserve räntemöte och på fredag kommer såväl ISM som sysselsättningssiffror för januari. Federal Reserve har gjort nästan allt för att få den amerikanska ekonomin att växa. Men trots omfattande stimulanser fortsätter tillväxttakten att vara modest kring 2 procent och ännu har inte återhämtningen lyckats skapa en ordentlig efterfrågan som i sin tur genererar nya arbetstillfällen. Nya arbeten betyder ökad konsumtion och därmed ökad efterfrågan osv. Denna positiva spiral har Federal Reserve ännu inte lyckats skapa, bolagens risktagande behöver helt enkelt ta fart. 

Under januari förväntas den amerikanska ekonomin skapa 160 000 arbeten mot 155 000 i december. Genomsnittet över de senaste 2 åren har varit 153 000, långt ifrån de 200-300 000 som behövs för att minska den totala arbetslösheten ordentligt. Den totala arbetslösheten förväntas vara kvar på 7,8 procent. Inköpschefsindex, ISM för januari förväntas uppgå till 50,5 vilket är nära de 50,7 som noterades under december. Möjligtvis kan vi få en positiv överraskning till följd av att budgetuppgörelsen nåddes precis vid årsskiftet och att det medfört en positivare inköpschefskår.

Positiv börs över månadsskiftet

Aktiemarknaderna har inlett året starkt med robusta uppgångar och som vi resonerade i förra Veckans Viktigaste bör vi närma oss en rekyl. Men vad ska bryta den? Rapportperioden ser i dagsläget snarare ut att stödja den starka trenden än stjälpa den. Då är det mer troligt att marknaden kommer börja oroa sig för slutet av februari, då dels USA ska förhandla om skuldtak och budgetutgifter och dels det Italienska folket gå till valurnorna. 

Även den tekniska analysen visar en för tillfället stark positiv trend där inga svagheter i indexen ännu framträtt. Den tekniska trenden pekar upp samtidigt som accelerationen i momentum är stigande, dvs det visar en marknad som är riktigt stark. Oavsett om du ser på ett veckodiagram eller ett dagsdiagram ser det likadant ut. Vi kan alltså konstatera att vi just nu har en riktigt stark trend i veckoanalysen där nästa motstånd möter vid 1180. Dessutom brukar månadsskiften vara relativt starka börsperioder. Således indikerar den tekniska analysen fortsatt styrka över månadsskiftet. Vår analys är att sannolikheterna talar för en fortsatt stark börs i det korta perspektivet över månadsskiftet för att därefter bli mer oroligt.

 Värderingen borde dock inte verka begränsande i en fortsatt börsuppgång. Vi har tidigare argumenterat för att den multipelexpansion som pågått en tid har förutsättningar att fortsätta, inte minst med tanke på att värderingen befinner sig under eller i linje med historiska snittvärderingar. Sedan mars 2009 har företagsvinsterna i USA vuxit snabbare än vad börskurserna stigit, vilket resulterat i multipelkontraktion. Mellan 2009 och 2011 var företagens vinsttillväxt 25 procent per år samtidigt som börskurserna steg med 14 procent per år. Denna värderingsnedgång har skett trots att Federal Reserve drivit ned de korta räntorna till noll. Anledningen är främst att investerarna inte haft förtroende för den framtida ekonomiska utvecklingen. Den svaga ekonomiska återhämtningen, politisk osäkerhet, upprepade recessioner och en ihärdig finanskris har tyngt aktiekurserna i över 3 års tid. Sedan 2008 har S&P500 handlats till ett framåtblickande P/E-tal på mellan 9,3x och 15x, vilket kan jämföras med dagens 13x.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.