Våra favoritaktier

Nedan följer ett urval av Carnegie Privatbanks nordiska favoritaktier (Carnegie Privatbanks Selectlista). För fullständig lista och uppdaterad information om dessa aktier kontakta din rådgivare/mäklare.

Trelleborg - Vi anser att det finns ytterligare uppsida i Trelleborg och behåller därför bolagets aktie som en av våra favoriter. Bolaget har de senaste fem åren genomgått interna omstruktureringar, vilket har förbättrat bolagets intäktspotential, detta samtidigt som värderingen av aktien inte har förändrats. Det genomförda steget mot en joint venture mellan Automotive och Freudenberg betyder att Trelleborg bli ett mer renodlat industribolag med en förbättrad vinstpotential. På lite sikt se vi en stor potential för Trelleborg inom Offshore & Construction, som i dagsläget står för mer än 10 procent av omsättningen. Aktien handlas med en oberättigad rabatt på 15–20 procent mot konkurrenterna. Carnegie Analys riktkurs är 95 kronor, samtidigt som DCF-värderingen visar på en riktkurs så hög som 117 kronor.

Volvo - Volvo handlas till låga multiplar och vi bedömer att det är en bra aktie att äga framöver. Aktien handlas till P/E 11,5 ggr för innevarande år och EV/Sales på 0,8 ggr, vilket är attraktivt. Vad kan då överraska positivt? Mycket talar för en allt bättre försäljningsstatistik från Kina samt Europa som borde återhämta sig under året. Den så viktiga Nordamerikamarknaden är svårbedömd och det är svårt att uttala sig om när vi kan se en efterfrågeökning. Volvo är ett betydligt bättre bolag nu än för tre år sedan men värderingen speglar inte detta. Bolaget är mer flexibla idag och har en stark balansräkning, vilket borde innebära att de klarar av en eventuell inbromsning bättre idag än under finanskrisen 2008/2009. Lastbilsförsäljningen i Nordamerika har varit något av en besvikelse men vi tror att utbytesstatistiken kommer att bli bättre. Vi anser att Volvo är väl positionerad för att dra nytta av en bättre marknad.

Meda - Meda fortsätter att leverera ett starkt kassaflöde – FCF är så högt som 11 procent – Carnegie Analys tror att tillväxten kommer att accelerera när den nya medicinen Dymista lanseras på den amerikanska marknaden nu till vårsäsongen 2013. Dymista har fått positiv feedback från allergispecialister under prelanseringen och spås bli nästa stora medicin mot säsongsallergi. Utöver lanseringen av Dymista är investeringar i tillväxtmarknader samt receptfria läkemedel som lanseras på nya marknader, viktiga drivkrafter för Meda. Carnegie Analys ser även Meda som en potentiell uppköpskandidat. Riktkursen för bolaget är 85 kronor.  

Nobia - Vi bedömer att Nobia är ett långsiktigt ”turnaroundcase” med en god potential. Framtidsutsikterna för den underliggande köksmarknaden i Europa är naturligtvis svag och vi inte ser någon omedelbar förbättring. Men bolagets strukturella förändringsarbete har till slut börjat ge resultat, vilket den senaste kvartalsrapporten tydligt visade. Bolagets kostnadskontroll är nu betydligt bättre och därmed förväntas även intjäningen förbättras. Vi ser en vinsttillväxt på 50 procent 2013 och 20 procent 2014. Samtidigt är värderingen låg - P/E 8x (rensat för engångsposter). Riskerna har enligt vår bedömning minskat ordentligt i och med att skuldsättningsgraden kommit ned. Vi bedömer att bolaget vidtar rätt åtgärder, vilket bäddar för en ”ketchupeffekt” längre fram.

 
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.