Tag vinst i Björn Borg

NYHET

Efter att aktiekursen i Björn Borg utvecklats starkt under inledningen av året, tillsammans med de farhågor som finns för att 2013 kan bli ytterligare ett år av kostsamma investeringar rekommenderar Carnegie att ta vinst i aktien. Aktien är även relativt högt värderad i dagsläget.

 

 Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Analys har sänkt sin rekommendation från Köp till Behåll för Björn Borg. Anledningen är dels att aktiekursen utvecklats starkt under inledningen av året (17 procent) och dels över farhågor för att 2013 kan bli ytterligare ett år av kostsamma investeringar. Långa ledtider från order till försäljning medför att bolaget blir sencykliskt. Det betyder att även om marknaderna gradvis förbättras bör Björn Borgs försäljning förbli under press under 2013. Samtidigt kommer bolaget att fortsätta med sina investeringar på nya marknader, vilket medför att marginalåterhämtningen fördröjs. Carnegie Analys har sänkt vinstestimaten för 2013 med nästan 10 procent och förväntar sig nu att vinsttillväxten ska bli dryga 5 procent. 


På längre sikt utgör dock Björn Borg en intressant investering. Varumärket är starkt och nya marknader har långsamt börjat ta fart. Vinsterna har potential att stiga med över 50 procent under 2017 när bolaget inte längre behöver dela ut royaltys. Värderingen i dagsläget är dock relativt hög och aktien handlas till P/E 18x på 2013-års vinster. Björn Borg har haft en generös utdelningspolicy och direktavkastningen ligger på 7 procent. Säsongsmönstret är starkt för aktien kring utdelningsperioden, vilket inte minst har synts i årets uppgång. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.