Veckostrategi

Allt ljus på amerikansk sysselsättning

Denna vecka kommer de finansiella marknaderna att främst fokusera på amerikansk sysselsättningsstatistik, vilket kommer vara en avgörande parameter för Fed:s kommande agerande. Även ECB:s räntemöte kommer tilldra sig intresse. Generellt har vi fortsatt ett relativt positivt klimat för risktillgångar, men risken för en rekyl har ökat i spåren av den kraftiga börsuppgången.

Av CARNEGIE PRIVATBANK

De finansiella marknaderna har fortsatt att präglas av riskvilja och stigande trender på de flesta större aktiemarknaderna. Exempelvis har S&P500 nu stigit 8 veckor i följd och har hittills under året stigit med drygt 31 procent. Årets avslutande börsmånader brukar vara starka och november i år blev inget undantag (december historiskt årets starkaste), utan globala börser mätt som MSCI World steg med 2,2 procent under månaden.

Denna vecka blir högintressant för marknaden. Enligt vår bedömning blir fredagens amerikanska sysselsättningsrapporten den enskilt viktigaste datapunkten innan årsskiftet. Det eftersom en fortsatt förstärkning av sysselsättningen kan komma att få stor betydelse för hur Fed kommer att agera kring sina extraordinära stimulanser, QE3. Feds nästa räntemöte är den 17-18 december och det är även ett räntemöte som efterföljs av presskonferens, där centralbanken har möjlighet att närmare förklara sin syn på marknaden och dess eget agerande. Den föregående sysselsättningsrapporten var överraskande stark och marknaden reagerade med stigande amerikanska räntor. Marknaden förväntar sig dock fortsatt en minskning av stimulanserna först under nästa år vid räntemötet den 18-19 mars, men sannolikheten har ökat för att det ska ske tidigare. Samtidigt finns det spekulationer kring att centralbanken kan tänkas behålla den låga räntan längre om bara inflationen är låg. Marknaden spekulerar nu i att en tidigare tillbakadragning av stimulanserna (QE3) ska kompenseras med en förändring i den långsiktiga prognosgivningen om när en första räntehöjning kan tänkas bli aktuell. Kanske sänker man arbetslöshetsnivån från dagens 6,5 procent till 6 eller 5,5 procent som riktlinje för när en första räntesänkning kan bli aktuell. I dagsläget prisar marknaden in en första räntehöjning under slutet av 2015.

Marknaden förväntar sig att den amerikanska ekonomin skapade 183 000 nya arbetstillfällen under november, vilket kan jämföras med överraskande starka 204 000 under oktober. Tillsammans med upprevideringar av tidigare månader medförde det att tremånaderssnittet uppgick till 202 000. Det finns därför spekulationer i marknaden om att ännu en siffra över 200 000 kan medföra en minskning av stimulanserna redan vid det kommande decembermötet.

Även ECB kommer att tilldra sig uppmärksamhet när centralbanken kommer med räntebesked och efterföljande presskonferens på torsdag. Trots en något bättre inflationssiffra för november (0,9 procent) så är inflationen fortsatt betydligt under ECB:s målsättning om 2 procent. Oron för deflation fick som resultat att ECB sänkte räntan (med 25 räntepunkter till 0,25 procent) vid senaste räntemötet. Sedan dess har marknaden varit fokuserad på deflationsrisken inom eurozonen, och kommer förmodligen att vara det en tid framöver. Marknaden förväntar sig inte en ny sänkning redan denna gång, men på längre sikt kommer ECB troligtvis att försöka stimulera på något sätt, såsom exempelvis med nya 3-åriga LTRO-lån.

 

 

 

Allt sämre risk/reward - dags för rekyl

 De kraftigt stigande aktiemarknaderna under året och speciellt under senare tid har byggt upp för en rekyl på börsen. Nedan ses ett veckodiagram över S&P500 och det är tydligt att indexet befinner sig nära ganska kraftiga motståndsnivåer efter den senaste tidens uppgång. Vad som ska utlösa en rekyl är för tillfället svårt att säga, men kanske kan det räcka med att börsen är mogen för en jämnviktspendling. Bland annat skriver investmentbanken Goldman Sachs att risken för ett större börsfall ökat efter den stadiga börsuppgången och uppger en sannolikhet om 67 procent att vi får ett fall på 10 procent eller mer vid något tillfälle under 2014.

Ur ett fundamentlat perspektiv skulle en framtida rekyl kunna utlösas av tillväxtbesvikelser. Det känns som om marknaden redan prisat in en bättre tillväxt i USA och att det ska resultera i spridningseffekter i världsekonomin. Om den amerikanska tillväxten fortsätter att överraska negativt kan marknaden mycket väl bli besviken. Men å andra sidan skulle det ju då innebära att en minskning av QE3 skjuts på framtiden. Men hur högt kan värderingarna gå i en världsekonomi som karaktäriseras av låg tillväxt? Och hur länge kan de negativa vinstrevideringarna och multipelexpansionen fortgå? Till syvende och sist är det ju ändå de förväntade företagsvinsterna som betyder mest och som på längre sikt styr börsriktningen.

 Generellt ser vi dock ett fortsatt relativt positivt klimat för risktillgångar, såsom aktier, där speciellt likviditetssituationen är extremt gynnsam. Sannolikheten har ökat för att ECB ska börja använda sig av en mer oortodox penningpolitik likt QE (något som Fed, BOJ och BOE redan gör). Samtidigt medför kombinationen av kraftigt stigande aktiemarknader och en högre osäkerhet i form av nya amerikanska budgetsamtal efter årsskiftet samt en fortsatt negativ vinstrevideringstrend, högre räntor och osäkerhet kring Fed:s tillbakadragande av stimulanser att Carnegie Privatbank behåller aktievikten 3 (neutral) på en skala 1-5 för en global blandportfölj.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.