Meda – läge efter nedgång

Den senaste tidens kraftiga kursnedgång i läkemedelsbolaget Meda skapar ett utmärkt tillfälle i aktien. Carnegie Analys fortsätter att ha en positiv syn på aktien och riktkursen om 145 kronor upprepas.

Av CARNEGIE PRIVATBANK AKTIEMÄKLERI

Efter att ha träffat Meda förra veckan bedömer Carnegie Analys att risken är liten för att bolaget inte ska lyckas nå ett nytt licensavtal med Mundipharma rörande rättigheterna till Betadine (för antiseptisk behandling). Omförhandling av licensavtalet har oroat marknaden, men vi tror snarare att avtalet kan utökas till att även omfatta andra europeiska marknader, däribland Tyskland. Ett sådant avtal bör heller inte riskera att tynga kassaflödet så pass mycket att framtida förvärv äventyras.

Dessutom tror vi fortsatt att Meda finansiellt kommer vara redo för ett nytt stort värdeskapande förvärv under 2016, vilket skulle kunna addera uppemot 30 procent på vinst per aktie kommande år.

Värderingsmässigt handlas aktien för närvarande till ett justerat P/E om 8,7x på våra estimat för 2016, vilket vi tillsammans med en FCF-yield om 11 procent (2016e) bedömer som mycket attraktivt.

Meda-aktie 28 januari - 23 november 2015


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.