Uppsida i klädbolaget

MQ har visat styrka under det gångna året och gjort en remarkabel återhämtning. Aktien har gått starkt men uppsidan är fortsatt betydande menar Carnegie, då kursen stigit i takt med att vinsterna förbättrats. Carnegie har riktkursen 45 kronor.

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Under det senaste året har MQ haft en stark utveckling där rörelsemarginalen ökat från 4 till 9 procent. MQ har fortsatt att ta marknadsandelar och förbättrat bruttomarginalen genom kostnadsbesparingar. Under de kommande kvartalen bedömer Carnegie dock att återhämtningstakten kommer att vara något långsammare och att den jämförbara försäljningen blir 1 procent och att rörelseresultatet stiger med 6 procent. Detta mycket till följd av tuffare jämförelsetal. 

Värderingen är dock fortsatt attraktiv och P/E-talet för 2015 års vinster är 11x vilket är bland det lägsta i sektorn. Hittills har aktien mest handlats upp i takt med att vinsterna förbättrats och inte till följd av multipelexpansion. Redan nästa år bedömer Carnegie att direktavkastningen ökar från 4 till 6 procent. Carnegie behåller sin köprekommendation för MQ och riktkursen 45 kronor. Nästa rapport (bolagets Q1) presenteras den 18 december.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.